VEKİLLER FINDIK İÇİN TOPLANDI

Reklam
Reklamı Gizle

Karadeniz Bölgesi Milletvekilleri TBMM’de düzenlenen Fındık Çalışma Grubu toplantısında fındığı ve üreticinin beklentisini masaya yatırdılar.

Mecliste düzenlenen toplantıda söz alan bölge milletvekilleri 2021 yılı hasadı öncesinde üreticilerin talep ve beklentilerine tercüman olmak için bir araya geldiler. Önümüzdeki fındık sezonuna ve 2020 yılı sezonunda uygulanan alım politikalarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda; ortaya çıkan düşünceleri Tarım ve Orman Bakanına ve hükümete iletmek üzere bir komisyon oluşturuldu.

Toplantıdan çıkan ortak fikir ise şu şekilde;

Geçtiğimiz yıl fındık fiyatlarının hasat öncesinde açıklanmasının son derece isabetli olduğuna,

Uygulanan müdahale alımı fiyatının ve Toprak Mahsulleri Ofisince sürecin iyi yönetilmesinin üreticilerimizi ve bölge insanımızı memnun ettiğine,

Zamanında ve yerinde müdahalenin piyasayı olumlu yönde etkilediğine ve etkin bir fındık piyasasının oluşturulmasına TMO’nun katkı sağlandığına,

TMO’nun müdahale alımı yaptığı fındıkları piyasanın ihtiyacı olduğu dönemde, talebe göre piyasaya arz etmesi sonucu piyasayı yöneten bir model oluştuğuna,

Piyasada fındık fiyatlarının ofis fiyatlarının üzerine çıktığına; bu durumun uygulanan sistemin doğru olduğunu gösterdiğine ve örnek teşkil etmesi gerektiğine,

Yeni piyasanın oluşma aşamalarının önceden bilinmesinin sektörün tüm paydaşlarına fayda sağladığına,

Devletimizin ana rol üstleneceği bir fındık piyasasının, fiyatların pozitif yönde oluşmasını sağlayacağına,

İhracat potansiyelimizin ve ülkemize döviz kazandıracak ihracat miktarının artırılması için bu durumun gerekli olduğuna değinilmiştir.