Valilikten Sinema Salonları Kararı

Reklam
Reklamı Gizle

ORDU VALİLİĞİ
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI
Karar Tarihi: 01/06/2021 Karar No: 2021-43
İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 01.06.2021 tarihinde saat 22.00’de Ordu Vali Vekili Bayram
GALE Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.
ALINAN KARARLAR
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak
üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla
paylaşmaktadır.
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen
01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 01.06.2021 tarihli ve 2021-42 Nolu İl
Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün
sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.00­21.00
saatleri arasında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla
faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.
Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan
görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam
etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması
hususu göz önünde bulundurularak, Ordu ili genelinde;
Sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine,
Mülki İdare Amirleri ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerekli
tedbirlerin alınarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden
olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir