“ÜNYE’NİN İL OLMA ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUZ”

Reklam
Reklamı Gizle

Ünye Kent Konseyi Başkanı Mimar Sevindik DİKTEPE DEMİR Ünye’nin il olma konusunda basın açıklaması yayınladı.

Ünye Kent Konseyi Başkanı Mimar Sevindik DİKTEPE DEMİR’in açıklaması şöyle;

“TÜİK’in ( Türkiye İstatistik Kurumu ) hazırlamış olduğu araştırma ve veri sonuçlarına göre Ünye ilçemizin de il olma kriterlerini sağladığı ilçeler arasında yer alması ile, kentte yaşayanlar ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında heyecan yaratan “il olmak istiyoruz” açıklamalarını Ünye Kent Konseyi olarak destekliyoruz.

TÜİK, 2021 yılı Aralık ayında Türkiye’de il olmaya aday 24 ilçeyi; merkez ilçenin bağlı olduğu ile uzaklığı, nüfus büyüklüğü ve sosyo-ekonomik yapı gibi kriterlerini dikkate alarak belirlemiş, Ünye’mizi de il olmaya aday ilçeler arasına dahil etmiştir. Ayrıca Ünye önceki dönemlerde de il olmaya aday ilçeler arasında yer almıştır.

Ünye’nin 1864-1868 yıllarında Sancak Beyliği yapmış olması ve bu unvanı il olmamızı kuvvetlendiren tarihsel kayıtlı bir belgedir.

Ünye’nin coğrafi konumu ve karakteristik özelliklerine bağlı olarak; Tokat – Niksar hattında tarihi ipek yolu bağlantısı dolayısı ile tarihi liman kenti olması, doğal-tarihi-kültürel yapısı ve özellikleri, Karadeniz sahilinde en uzun kumsala sahip kent olması dolayısı ile eriştiği turizm potansiyeli, her yıl artan nüfus oranı ( 2021 yılı nüfusu 130.464 kişiye ulaşmıştır ), Ordu kent merkezine 62 km, Samsun kent merkezine 88 km uzaklıkta olması, ticari faaliyetlerinin canlı olması nedeni ile, her zaman diğer ilçelerle arasındaki farklılığını ortaya çıkarmaktadır. Bu kriterler incelendiğinde Ünye’nin il olma özelliği kendiliğinden ortaya çıkmakta ve bu özellikler adaylığını güçlendirmektedir.

Ancak il olmak için TÜİK’in belirlediği kriterlere ve çalışmalara ek olarak; tüm Sivil Toplum kuruluşları ve ilgili meslek odalarının kendi bünyelerinde, Ünye’nin ve Ünye’ye idari sınır olarak katılması düşünülen ilçe ya da beldelerin geçmiş, mevcut durum ve gelecekle ilgili potansiyel ve düşüncelerinin detaylandırıldığı kısa bir rapor hazırlanması elimizdeki verileri güçlendirecektir. Bir komisyon kurulup tüm bu envanterlerin tek bir rapor haline getirilmesi ve kitap ve cd olarak bastırılıp Ankara’da ve gerekli mercilerde sosyal toplantılarda ve siyasal parti merkezlerinde paylaşılması gerektiğini ve bu sayede Ünye’mizin il olma amacının daha iyi vurgulanacağını ve olumlu bir kamuoyu yaratacağını düşünüyoruz. Ünye Kent Konseyi olarak Ünye’mizin il olmasını destekliyoruz.”