ÜNYE’DE TARİHİ TAŞLARA MÜZE İSTEĞİ

Reklam
Reklamı Gizle

Ünye Tarih Kültür ve Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı Ahmet Soylu, Mezartaşları ve Taş Eserler Müzesi Kurulumu ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Ünye Çamlık mevkiinde gerçekleştirilen basın açıklamasına Ünye Tarih Kültür ve Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı Ahmet Soylu, Arkeolog ve Ali Rıza Nal, Ünye sevdalısı  ve araştırmacısı Ahmet Kabayel ve Rölyef Sanatçısı İlker Çorbacı katıldı.

Ünye Tarih Kültür ve Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı Ahmet Soylu, proje aşamasında olan ve Çamlık mevkiine kurulması kararlaştırılan Ünye Taş Eserleri Müzesi ile ilgili Ünyelileri bilgilendirmek üzere yapılan basın açıklamasında şunları ifade etti;  

“ÜNYE TAŞ ESERLERİ MÜZESİ

    Saygı değer basın mensupları , kıymetli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve  sevgili Ünyeli hemşerilerimiz ..

Bugün, Ünye tarih ve kültürü için önemli gördüğümüz bir gelişmeyi, Ünye kamuoyu ile paylaşmaktan, büyük mutluluk duymaktayız.

Bazı şehirler önemli değerleriyle öne çıkmaktadırlar. Ünye birden çok değeri bulunan şehirler arasında yer almaktadır.

Türklerin yaşam ve ölüm felsefelerinde önemli yeri olan taş kültürü ,  özellikle mezar taşlarında , binlerce yıl öncesinin kayıtları olarak yer almaktadır.  Türklerin mezar kültürlerinde taş baba, heykel baba, balbal, bengü taşı ve mezar taşları gibi; adları bulunan örnekler, bütün Türk topluluklarında kullanılmıştır. Türk mezar taşları, dikili taşlar oldukları gibi, yuvarlak halka şeklinde ‘Göktanrı Mührü’ olarak kabul edilen mezar örnekleri ise ; daha yakın zamanda bulunan ,Türk mezar taşları kültürü olarak yer almaktadır. Ünye kırsalında bazı evliyaların ve sivil mezarların da , bu özellikleri yansıttıkları gözlenmektedir.

Türk mezar kültüründe taşlar, çeşitli formlarıyla tercih edilmeye devam etmektedir.

      TÜRK MEZAR TAŞLARI Kültürü , daha önceki Türk topluluklarında olduğu gibi ,Oğuz Selçuklarında, Osmanlılarda da ve kısmen de olsa ,Cumhuriyet Dönemi’nde özgün kimlik olarak yer almıştır.

Türkler, taşları, mezar taşlarından başka, Bilge Kağan ve Kültekin anıtları gibi,  bir çok Türk topluluğu anıtlarında da, kullanarak tarihe notlar düşmüşlerdir.

Türkler , mabetlerinde, saraylarında , kalelerinde ve günlük yaşam alanlarında taşları farklı şekillerde de kullanmışlardır.

Farklı özellikleri olan Ünye kayaçlarından: düz yapı malzemeleri , gündelik ihtiyaçların karşılanmasında kullanılan çeşitli araç ve gereçler ile:  sanat değeri taşıyan dekoratif nitelikli taş ürünleri ,Ünye  taş kültürünü oluşturmuştursinoptan trabzona kadar ve istabul saraylarında ünye taşı kullanılmıştır.

Ünye taş ürünleri; yapı malzemesi ve dekoratif araç gereç olarak ,  ülke içinde ve Avrupa’da da alıcılarıyla  buluşmaya devam etmektedir.

Ünye kayaçlarının bir bölümü, Osmanlı Devleti  zamanında taş ocakları olarak, üretim hizmeti vermişlerdir . Bu kayıtların sahil köylerinden Yazkonağı (Alahna-İlane)köyünden , başlayıp, iç kesimlere kadar devam etmekte olduğu görülmektedir.

Ünye mezar taşları başta olmak üzere , taşlar, Ünye’nin ve  Ünyelilerin hayatında yer almıştır. Bu eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması için önemli gördüğümüz ,ÜNYE TAŞ ESERLERİ MÜZESİ ,Türk taş eserleri kültürüne de katkılar yapacaktır.

Ünye de bulunan sanatsal değeri olan mezar taşlarımız 16. Yüzyıldan sonra yapılmış mezar taşları olup Osmanlı Dönemi Türk mezar taşları olarak tanımlanmaktadır. Bu taşlar Ünyelilerin en somut kültür örnekleri olarak yer almaktadır.  Ne yazık ki bu taşların büyük bölümü vefasızca yok edilmiştir.   Elimizde kalan son özgün mezar taşlarının, yapılacak olan Ünye Taş Eserleri Müzesinde korunmaya alınması , bir dönemin,  binlerle ifade edileceği geleceğe ısmarlanması,  sadece Ünye ve Ünyeliler için değil ,Türk dünyası ve dünya kültür mirasları içinde  önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Uzun tarihsel geçmişi olan Ünye taş eserleri , Ünye’nin kültürel dokusuna ve şehir kimliğine derin etkiler katmıştır.   Ünye’nin tarih ve kültürüne ilgi duyan ve bu alanda, önemli çalışmalar yapmakta olan, Ünye sevdalı araştırmacılar , sanatsal değeri olan taş eserlerin korunması ve geleceğe aktarılması düşüncelerinin altını doldurarak , kamuoyuyla paylaşmışlardır.

Nadir Eserler Uzmanı , Sayın İrfan DAĞDELEN Beyler, 2007 yılında Ünye mezar taşlarından oluşan: Ünye Mezar Taşları Müzesi fikrini geliştirmişlerdir. Ünye Yerel Tarih gurubu ve Ünye Kent Konseyi gibi sivil toplum kuruluşları ,konuyu ilgili kişilerle görüşerek sürekli gündemde tutmuşlardır.

Ünye Tarih Kültür ve Doğal Varlıları Araştırma Derneğimiz, kurulduğu günden itibaren bu konuyu öncelikli olarak gündemine alarak, Ünye Mezar Taşları Müzesi ve Ünye Mezar Taşları Kitabı yazım çalışmalarının , koordineli olarak hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunmuştur.

Ordu Büyükşehir Belediyesi , Ünye ilçe Belediyesi, Ordu Müze Müdürlüğü ,Ünye Kent Konseyi, Ünye Tarih Kültür ve Doğal Varlıkları Araştırma Derneği, Ünye Turizm İşletmeleri Derneği yetkilileri ve;  Ünye sevdalısı hemşerilerimizden oluşan bir ekiple; yapılan değerlendirme toplantısında önemli gelişmeler yaşanmıştır. İlgili tarafların ortak düşünceleriyle Ünye Taş Eserleri Müzesi adı üzerinde karar kılınmıştır.

Ordu Büyükşehir Belediyesi , Ünye için önemli olduğunu düşündüğümüz ÜNYE TAŞ ESERLER MÜZESİNİ ;Ünye’nin olmazsa olmazlarından olan Çamlık Mevkii’ne yapmaya karar vermiştir.

Proje aşmasında olan çalışmalardan,  bütün Ünyeli hemşerilerimizin haberdar olmaları, bu önemli projenin Ünyeli hemşerilerimizi memnun edici hizmetlere dönüşmesini önemli görmekteyiz.

ÜNYE MEZAR TAŞLARI MÜZESİNİ Ünye’mize kazandırmak için çalışmalara destek ,veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Hilmi Güler Bey’e, Ünye Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Tavlı Bey’e, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Adem Atik Bey’e, Ordu Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem müdürü ve Kültür Daire Başkanı Sayın Mehmet Altun Bey’e , Ordu Müze Müdürlüğüne,  Ordu İl Kültür Müdürlüğüne ve  Arkelog Sayın Ali Rıza Nal Bey’e bu güzel gelişmelere verdikleri destekler için teşekkür ederiz.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kudep başkanı  Mimar , Sayın Neşe Şensoy Hanım’a, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Çamlık ve Çınarsuyu Tesisleri Sorumlusu Sayın Cevat Bayrak Bey’e, Ünye İlçe Belediyesi proje müdürü sayın Sibel Cerrahoğlu Hanıma ve Mimar Sayın Ayşe Ümmühan Argan Hanım’a  , Ünye Kent Konseyi yetkililerine, Ünye Turizm İşletmecileri Derneği yetkililerine, Ünye Tarih Kültür ve Doğal Varlıkları Araştırma Derneği yetkililerine ,Ünye sevdalısı  ve araştırmacısı Sayın Ahmet Kabayel Bey’e, Ünyelileri temsilen çalışmalara önemli katkısı olan Sayın Cengiz Yılmaz Bey’lere teşekkür ederiz.

Bir Ünye Sevdalısı olarak Ünye taşına katkılarıyla tanıdığımız  Sayın Mimar Yakup Halıcı Bey’in bu projede (ücret talep etmeden) görev almamak istemeleri Ünyeliler adına ayrıca gurur vericidir. Sayın Yakup Halıcı Bey’e de özellikle teşekkür ederiz.

Ünye’nin tarihi ve kültürü için katkılar yapmış ve yapmak isteyen bütün hemşerilerimize saygı ve sevgilerimizi sunarız…” diye konuştu.