TÜRMOB 87. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Reklam
Reklamı Gizle

TÜRMOB 87. Başkanlar Kurulu Toplantısı, 17 Haziran tarihinde TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu Başkanlığında ülke genelinde 77 SMMM ve 8 YMM Odasının katılımı ile TÜRMOB Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Ordu Mali Müşavirler Odasını temsilen Oda Başkanı Bahadır Baş ve Oda Sekreteri M.Ender Sönmez Katıldı.

TÜRMOB 87. Başkanlar Kurulu Toplantısını değerlendiren Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır BAŞ;

İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devlet gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan, hükümetin mali politikalarının tabana yayılmasına ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan muhasebe meslek mensuplarının sorunlarının çözümü konusundaki taleplerimizin geciktirilmeden yerine getirilmesi gerekmektedir.

Meslek mensuplarımız sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı pandemi sürecinde bile aralıksız çalışmış, Devlet-mükellef ilişkilerinde e-dönüşümün sağlanması çalışmalarının en ağır yükünü, büyük bir toplumsal sorumlulukla ve özveri içinde yerine getirmiştir.

Her ay verilmesi gereken onlarca beyan ve bildirimin yetiştirilmesi için Mali Müşavirler büyük bir stres altında çalışmaktadır. Biriken sorunlar ve üzerinde yeterince tartışılmadan devreye alınan uygulamalar nedeniyle Mali Müşavirler moralsiz ve motivasyonsuzdur.

Bakanlıklara ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere ilettiğimiz ve sürekli takipçisi olduğumuz sorunlarımızın bir an önce çözülmesi en büyük beklentimizdir. Taleplerimiz, mesleki çıkar elde etme talebi değildir. TÜRMOB, ülkemizde muhasebe mesleğinin yapılabilir olması ve bundan tüm toplum kesimlerinin katma değer elde etmesini istemektedir. Bilinmelidir ki, tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı, ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. Çok geç olmadan yerine getirilmesini beklediğimiz taleplerimiz şu şekildedir.

– Pandemiden en çok etkilenen meslek gruplarından biri olan camiamızın devlet tarafından bu dönemde çıkarılan desteklerden faydalandırılması sağlanmalıdır.

– Serbest meslek faaliyetlerinde, katma değer vergisini doğuran olay tahsilata bağlanmalıdır.

– Devlet gelirlerinin toplanmasında üstlendiğimiz rolün dikkate alınması ve mükelleflerin meslek mensuplarına erişiminin kolaylaştırılması için mali müşavirlik hizmetlerindeki KDV oranının indirilmesi gerekmektedir.

– Ağır hastalık ve doğum gibi durumlarda beyanname göndermek zorunda kalınmaması için mücbir sebep halinin kanuni düzenleme yapılarak meslek mensuplarımız için de geçerli olması sağlanmalıdır.

– Dinlenebilmek, eşlerimize ve çocuklarımıza vakit ayırabilmek için mali tatilin, gerçekçi ve uygulanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir.

– Yeminli Mali Müşavirlerin tasdikten, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları somut kriterlere bağlanarak yeniden düzenlenmelidir.

– Kamu Kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri otomatik alması sağlanmalıdır.

– Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir.

– Dördüncü dönem geçici vergi beyanı kaldırılmalıdır.

– Meslek mensupları tarafından aracılık ve sorumluluk sözleşmeleri kapsamında mükellefleri adına verilen beyannameler üzerinden tarh edilen verginin binde birinin, “meslek mensubu gider katılım payı” olarak meslek mensupları tarafından ödenecek yıllık gelir veya kurumlar vergilerinden indirilmesinin önü açılmalıdır.

– Meslek mensuplarımıza, her yıl tahsil ettikleri hasılatlarının %20’sini mesleki yıpranma payı olarak indirim imkânı sağlanmalıdır.