TÜM KÖY SEN “BÜTÇEDE TARIMA DESTEK YİNE YOK”

Reklam
Reklamı Gizle

 

Tüm Üreticiler Köylü Sendikası (Tüm Köy Sen) Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra 2022 Bütçesi’nde üretici köylü yine göz ardı edildiğini belirterek, “Tarıma destek devede kulak. Üretici köylü yerine tarım ve gıda şirketleri gözetiyor.” dedi.

            Tarımda destek konusuna değinen Tüm Köy Sen Ordu Şubesi Başkanı Zekayi Sağra, “Tarım ürünlerinde farklı farklı destek sunumlarıyla rakam enflasyonu yatıyorlar. Açıklanan destekler üretici köylüyü memnun etmiyor. Fındık üreticisi için açıklanan destek şöyle: Dekara18 TL mazot, 8TL gübre desteği veriliyor. Alan bazlı destek de 170TL. Bunların toplamına bakıldığında yasada var olan tarımda en az GSMH’ın yüzde biri oranındaki desteğe bile ulaşılmıyor. Bir yıl içinde mazot zammı yüzde 40’ı aştı. Gübre fiyatı 3 katına çıktı.  Ayrıca bu destek Mart-Nisan aylarında ödenecek. Ödeme yapılana kadar gelecek zamları da düşündüğümüzde açıklanan destek devede kulak olmuştur.” dedi.

Bütçe üretici köylüyü desteklemiyor

            Üretici köylüye yapılan destek ile tarım giderlerine yapılan zamlar ve raflardaki tüketim mallarına yapılan zamlar karşılaştırıldığında üretici köylünün daha fazla yoksullaşacağını ve üretimden kopacağını görebiliyoruz diyen Sağra, “İktidarın tarım diye bir derdi yok. Tarımsal üretimin girdilerinin fiyatlarının katlanarak arttığı bir dönemde açıklanan bu sözde destek oranlarıyla AKP iktidarının tarımsal üretimi teşvik ederek desteklemek, ülkenin gereksinim duyduğu gıdanın üretimini teminat altına almak gibi bir derdi olmadığı ortaya çıkıyor. İzlenen tarım politikaları nedeniyle tarım yapılamaz duruma gelmiştir. Fındık fiyatı geçen yıl da 23-26 TL arasındaydı. Bu yıl ortalama 23 TL’ye satılıyor. Bu da gösteriyor ki, AKP’nin fındık politikası fındık üreticilerini perişan etmeye devam ediyor. Bütçe üretici köylüyü görmüyor. İktidarın ithalata dayalı politikası ülke tarımını yok ediyor. Tarım ve gıda şirketlerinin tarımda egemen olmasını sağlıyor.” dedi.

Sesimizi yükseltelim

            Bütçenin bir yıl boyunca nasıl bir ekonomi politikasının uygulanacağını belirlediğini vurgulayan Sağra, “Hazırlanan Bütçe ile işçi, emekçi, emekli, küçük esnak ve üretici köylü göz ardı edilmiştir. Dolaylı vergilerle yine bizler mağdur ediliyor. Kazandığı kadar vergi politikası uygulanmıyor. Şirketlerin borçları silinirken biz üretici köylülerin arazisine, traktörüne haciz yapılabiliyor. Üretici köylünün borçları ve faizleri silinmek istenmiyor. Bu olumsuz durumu değiştirmek için sesimizi yükselteceğiz. Başka seçeneğimiz yok. Tüm Köy Sen’de örgütlenmeye çağırıyoruz. Sesimizi yükseltmezsek yeni dönemde mağduriyetimiz devam eder.” dedi.