SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME MÜRACAATLARI BAŞLADI

Reklam
Reklamı Gizle

10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek olan ürün desteklemeleriyle ilgili usul ve esasları düzenleyen 2021/48 No’ lu Tebliğ 17/12/2021 tarihli ve 31692 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

Bu tebliğde belirtilen esaslara göre ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, sazan, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, karides, kerevit, sülük, karadeniz alası ve kırmızı benekli alabalıklar), DİTAP desteklemesi kapsamında türler; iç piyasaya satılmak üzere yetiştiricilik faaliyeti ile üretilen ve üretildiği belgelenen tüm türlerdir.

Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve entansif şekilde yetiştiricilik yapan üreticiler desteklemeden faydalanacaktır.

İşletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplamasında; Desteklenecek ürün miktarı, 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen 350.000 kg/yıl ile sınırlıdır. Su ürünleri yetiştiricilerine 2021 yılında alabalık 0,75 TL/kg, yeni türler için 1,5 TL/kg, Midye 0,10 TL/kg, Kapalı sistem üretim 1,5 TL/kg, Kilogram üstü alabalık üretimi 1,5 TL/kg olarak destekleme miktarı belirlenmiştir.

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin, en geç 24/12/2021 tarihine kadar yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek 2021/48 No’ lu Tebliğ kapsamında istenen belgeleri teslim etmesi gerekmektedir. Ancak Aralık ayına ait ürün satış belgeleri veya hasat tespit tutanaklarının en geç 07/01/2022 tarihine kadar teslim edilme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle üreticilerimizin gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir.