PETROL ENDÜSTRİSİNDE MİLLİ TEKNOLOJİLER (PEMT) TOPLANTISI DİJİTAL YAPILACAK

Reklam
Reklamı Gizle

Ünye Ticaret Borsası Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler toplantısı hakkında duyuru yayınladı.

Petrol Endüstrisinde Millî Teknolojiler Toplantısı, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle 20-21 Nisan 2021 tarihlerinde dijital platform üzerinden düzenlenecek.

Ünye Ticaret Borsası toplantı hakkında şu açıklamayı yaptı;

“Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleri ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ev sahipliğinde, 10 Şubat 2020 tarihinde ilki düzenlenen “Petrol Endüstrisinde Millî Teknolojiler (PEMT)” Toplantısı bu yıl 20-21 Nisan 2021 tarihlerinde, pandemi koşulları nedeniyle dijital bir platform üzerinden düzenlenecektir.

PEMT’21 Toplantısı ile petrol – doğal gaz arama ve üretim sektörü kapsamında yerli sanayinin ‘Millî Enerji ve Maden Politikası’nın bir parçası haline dönüştürülmesi, yüksek katma değerli mal / hizmet / teknoloji üretimine katkıda bulunulması ve paydaşların buluşturularak, yol haritası oluşturulmasına öncülük edilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede; TPAO’nun yerli hizmet / ürün / teknoloji kullanımını artırma hedefi doğrultusunda, yerli tedarikçileri sektöre kazandırmak, karşılaşılan sorunlar karşısında alternatifli özgün çözümler geliştirilmesini sağlamak, faaliyetler ve tedarik süreçlerine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yaparak, işbirlikleri açısından fırsatlar yaratmak amaçlanmaktadır.

Toplantı programına ve toplantıya ait diğer detaylara ekte sunulan e-davetiye, program veya ilgili web sitesi

[http://www.pemt.com.tr%3chttps:/imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.pemt.com.tr&umid=D3ED0275-BFDF-0D05-949C-41FCA6EB8875&auth=b2fe8baccee5dc4fab1d34394afd8998ce5605da-f122f8a7e9f30ed25be859e64914a2f2af0c7bdc]www.pemt.com.trhttps://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/…/v1/query… aracılığıyla ulaşılabilir.

Toplantıya katılım ücretsiz olup, web sitesi üzerinden kayıt yaptırılması (http://www.pemt.com.tr/kayit-ol/<https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/…/v1/query…”