Ünye Net Haber/Çakır Medya/Çakır Tv

OSB’DE UMUTLANDIRAN GELİŞME

OSB’DE UMUTLANDIRAN GELİŞME
02 Şubat 2021 - 18:39

Ünye Organize Sanayi Bölgesine ait yol, açık kanal, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve telekom altyapı şebekesinden oluşan altyapı yapım işi ihaleye çıkıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan ihale, 18 Şubat 2021 Perşembe günü yapılacak.

 Ünye Organize Sanayi Bölgesine ait yol, açık kanal, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve telekom altyapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan, Ünye Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

 Yapılan açıklamada sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı bildirildi.

 İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ise şu şekilde;

 Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu, Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler, mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri, vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi, İş Deneyim Belgesi.

 İhale 18 Şubat 2021 Perşembe günü

İhale, 18 Şubat 2021 Perşemde günü  Saat  10.00’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya-Ankara adresinde yapılacak.

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-