OLAĞANÜSTÜ BELEDİYE MECLİSİ YAPILDI

Reklam
Reklamı Gizle

Ekim ayı olağanüstü meclis toplantısı belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

20 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda plan ve bütçe komisyonu tarafından onaylanan maddeler için görüşme yapıldı.

Plan ve bütçe komisyonu tarafından hazırlanan kitapçıklar üyelere dağıtıldı.

Belediye meclis toplantısında şunlar izinli sayıldı.

Plan ve bütçe komisyonunun hazırladığı Ünye belediyesi gelir gider tablosu şöyle;

19.10.2021 TARİH SAAT 14:00’TE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPILACAK OLAN EKİM AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1) Plan ve bütçe komisyonu tarafından onaylanan 2022 yılı performans programının Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programi Yönetmeliği’nin 7/5. maddesi gereğince belediye meclisinde görüşülmesi talebi (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

2) Plan ve bütçe komisyonu tarafından onaylanan 2022 yılı bütçesinin Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince belediye meclisinde görüşülmesini talebi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)