OKULLARDA DÜĞÜNLER YASAKLANDI

Reklam
Reklamı Gizle

Eğitim ve İrfan yuvaları okulları açık alan salon ve benzeri yerlerinin eğitim öğretim dışında kullanılarak kiraya verilmesine yasak geldi.

Konu ile ilgili yürürlükten kaldırma yazısı 0. 07.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı imzalı Milli eğitim bakanlığı’na iletilirken ,bakanlıkta okullara kararı tebliğ etti.

KİMSE BAĞDUR EDİLMEYECEK

DÜSOİŞ tarafından daha önceden yapılan açıklamada okul salonlarından randevu alanların mağdur edilmeyeceği belirtilmişti. Bu son dakika gelişmesinin ardından DÜSOİŞ’ten kamuoyunu rahatlatıcı açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.

RESMEN YASAKLANDI

Aşağıda ki karar ile beraber okullardaki okullara ait salon ve açık alanların, düğün, nişan ve kına gibi etkinlikler için kiraya verilmesi tarihe karıştı.

OKULLARA TEBLİĞ EDİLEN YAZI ŞÖYLE;

18.06.2018 tarihli ve 43942091-165.01-E.11834689 sayılı yazımız. b) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın 05.07.2021 tarihli ve 27536 sayılı yazısı.
Cumhurbaşkanlığı İdarişler Başkanlığından alınan ilgi sayılı yazıda;

“Bakanlığımıza tahsis edilen taşınmazlar (okullar) üzerinde yer alan açık alan, salon, okul bahçesi ve benzeri yerlerin, yapılış ve tahsis amaçlanıp dikkate alındığında, bu yerlerin öğretim gün ve saatleri içinde ve dışında öğrencilerin çeşitli amaçlarla zaman geçirdikleri yerler olduğu, bu alanların ticari amaçlarla kiraya verilmesinin öğrenci ve öğretmenler yönünden güvenlik sorunu oluşturabileceği, bu alanların öğretim gün ve saatleri dışında da öncelikle öğrencilerin zamanların değerlendirebilecekleri alanlar olarak düzenlenmesinin eğitim öğretimin amaç ve ilkelerine ve kamu yararına daha uygun olduğu değerlendirmesi” yapılmıştır.
Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca yapılan değerlendirmeye istinaden; Bakanlığımıza bağlı okullarda bulunan açık alan, salon vb. yerlerin kiralanması konulu ilgi (a) sayılı yazımız yürürlükten kaldırılmıştır.
Buna göre Bakanlığımıza bağlı okullarda okul aile birlikleri tarafından işlettirilecek veya işletilecek yerler Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde hükme bağlandığı üzere yalnızca kantin vb. yerler için söz konusu olup bunun dışında kalan alımlarda (açık alan, salon b yerlerde) herhangi bir işlettirme ve işletme faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir