Öğretmene Performans Sistemi Tartışılıyor

Reklam
Reklamı Gizle

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Öğretmenler İçin Performans sistemi hakkında  Saadet Partisi Ordu İl Başkanı Av. Erkan TEMİZ basın bildirisi yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan bir yönetmelikle şimdilik pilot uygulaması yapılan Performans Değerlendirme Sistemi, siyasi iktidarın, eğitim politikalarında iflas ettiğinin ve bunun faturasını öğretmenlere yıkma çabasının bir ürünüdür.

Bizim inanç ve medeniyetimizde öğretmen kutsaldır. Biz, “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” anlayışına sahip bir medeniyetin mensuplarıyız. MEB’nın ortaya koyduğu yeni sistemle, “Bana bir harf öğreten kölemdir” anlayışını hâkim kılacaktır. Bu durum kabul edilemez. Zira bu anlayış, materyalist batı medeniyetinin değerleri üzerine inşaa edilen ve çökme noktasına gelen eğitim sistemini tamamen bitirecektir.

 

MEB şunu iyi bilmelidir; Eğitimdeki yanlış politikaların sonucunda ortaya çıkan başarısızlığın müsebbibi eğitimciler değildir. Kimse hatalarının, yanlış politikalarının faturasını eğitimcilere çıkarmaya çalışmamalıdır.

 

Performans ölçmek iddiasıyla öğretmenleri ayrıştırmak eğitime hiçbir katkıda bulunmayacak, aksine telafisi zor büyük zararlar verecektir. Motive etmek yerine, olan motivasyonu da bitirmek anlamına gelecek performans sistemi herkes için hem yorucu hem de yıpratıcı olacaktır. Eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısı olmayacak, üstelik iş birliğini zedeleyecek performans değerlendirme sisteminin gündemden çıkarılması herkesin hayrına olacaktır. Yetkililere, performans değerlendirme gibi uygulamalarla vakitlerini boşa harcamak yerine, öğretmen yetiştirmedeki yanlış politikalar, istihdam sürecindeki zorluklar ve haksızlıklar, öğretmen açığı, sözleşmeli öğretmenlik sorunu, Alo 147 garabeti, istihdamda güçlük çekilen bölgelerdeki mahrumiyetler, iş güvencesi açısından yaşanan kaygılar, eğitimin öznesi öğretmenlerimizin şiddetin nesnesi hâline getirilmesi gibi öğretmenlik mesleğinin saygınlığına gölge düşüren olumsuzlukların giderilmesine ve devam eden sorunların çözümüne yoğunlaşmaları çağrısında bulunuyoruz.  Saadet Partisi olarak, öğretmenlik mesleğinin gittikçe değersizleştirilmesine ve derinleşen sorunlara karşı, özellikle de eğitimde performans değerlendirme uygulamasına karşı sonuna kadar öğretmenlerimizin yanında olacağız.”

 

MEB, performans sistemi gibi bir garabeti eğitimin başına bela etmekten vazgeçmeli ve eğitimcilerin ve eğitim sisteminin temel sorunlarını çözmek için çaba sarfetmelidir.

Örneğin sözleşmeli öğretmenlik uygulaması çok ciddi bir problem iken, atanacak öğretmen seçiminin mülakatla yapılması, yapılan mülakatlar çerçevesinde adayların kazanma ya da kaybetme nedeninin objektif bir şekilde izah edilememesi, birçok yazılı sınavdan geçmiş öğretmen adaylarının farklı komisyonlarca bir kaç dakikalık mülakatla elenmesi adalet duygusunun zedelenmesine neden olmaktadır. Mülakatla öğretmen atama yöntemine bir an evvel son verilmeli, bunun yerine daha adil bir istihdam yöntemi getirilmelidir.

 

Son yıllarda okul içinde ve dışında öğretmenlerimizin maruz kaldığı şiddet olaylarında gözlenen artış, eğitimin işleyişini ve toplumsal huzuru tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Şiddetin fiziki ve psikolojik hasarı sadece maruz kalan eğitimcinin hayatını etkilemekle sınırlı kalmamakta, ailelerine ve öğrencilere olumsuz yansımalarıyla eğitim düzenini de etkilemektedir. Eğitimcileri hedef alan ve hazin sonuçlara yol açan şiddet sarmalı her bakımdan üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. Şiddetin aileden sokağa ve çalışma ortamına kadar hayatın her alanında gözleniyor oluşu, sağlıksız bir gidişatı işaret etmektedir. Bu gidişat, hepimizi, herkesi düşündürmeli ve harekete geçirmelidir. Topluma verdiklerine ters orantılı olarak yeteri kadar mağdur edilen öğretmenlerimiz ilgisiz, desteksiz, çaresiz bırakılmamalıdır. Öncelikle MEB, misyonuyla yakıştıramadığımız ve anlaşılmaz bir şekilde her defasında öğretmeni zora sokan, mağdur eden uygulamalardan bir an önce vazgeçmeli, onları en etkili ve güven verici tarzda korumalıdır.

 

 

                                                                                                          Av. Erkan TEMİZ

                                                                                              Saadet Partisi Ordu İl Başkanı

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir