O PARALARI NASIL GERİ ALACAĞIZ?

Reklam
Reklamı Gizle

Başta fındık Alan Bazlı Gelir Desteği ödemeleri olmak üzere tüm tarımsal desteklerden kesilen vergileri geri alabilmek için başvurular e-devlet üzerinden başladı. Ayrıca il defterdarlıkları ve İlçe mal müdürlüklerine de dilekçeyle başvurulabilir.

 

Tarımsal Destek Ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin iade edilmesine ilişkin başvuru dilekçeleri interaktif vergi dairesi aracılığı ile alınmaya başlandı.

 

26/10/2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; Gelir Vergisi Kanununa eklenen Mükerrer Madde 20/C ile, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin gelir vergisinden istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

 

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 92’nci madde uyarınca da, 1/1/2016 tarihinden sonra kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisinin ise, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu kapsamda, adına tarımsal destek ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılanlara ait başvuruların elektronik ortamda alınabilmesine yönelik olarak, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden “Tarımsal Destek Ödemeleri Kapsamında Gelir Vergisi Kesintisi İade Talep Dilekçesi” hizmeti 02/12/2021 tarihi itibarıyla kullanıma açıldı.

 

Başvuru işlemlerine yönelik açıklamaların yer aldığı kılavuza İnteraktif Vergi Dairesi internet sayfası üzerinden veya doğrudan https://ivd.gib.gov.tr/tarimsal_kilavuz.pdf adresinden ulaşılabilmekte.

 

Ayrıca e-devlet üzerinden başvuru yapamayanlar, kişisel bilgileri, İBAN numaralarıyla birlikte yazacakları dilekçeyle birlikte İl Defterdarlıkları ve İlçe Mal Müdürlüklerine dilekçeyle başvurmaları halinde kesilen vergileri geri alabilecekler. Dileyenler bununla ilgili ziraat odalarından destek alabilirler.