NAKİT ÜCRET DESTEĞİ VE SGK TEŞVİK KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Reklam
Reklamı Gizle

Ordu SMMM Oda Sekreteri M.Ender SÖNMEZ nakit ücret desteği ve SGK teşviki hakkında açıklama yayınladı.

Açıklama şu şekilde;

“22/04/2021 tarihinde yayımlanan 7316 sayılı kanun ile Nakit Ücret Desteği, SGK yeni teşvikler, Kurumlar Vergisi Oranları, Rapor ücretlerinin hesaplanması ile ilgili değişikliklere gidilmiştir. Faaliyet kollarına göre işverenlere SGK prim teşvik imkanı yanında kurumlar vergisi mükellefleri açısından da yeni bir vergi yükü gelmiştir.

Nakit Ücret Desteği Günlük Tutarı Artırıldı

Nisan 2021 döneminden itibaren Nakit Ücret Desteği günlük tutarı 50,00 (elli) Türk Lirasına çıkarılmıştır. Artık bu desteklerden damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır. Pandemi nedeniyle 1 ay ücretsiz izne çıkarılan sigortalı aylık 1,500.00 TL destek alacaktır.

Nakit Ücret Desteği Kapsamı Genişletildi (Yeme/İçme ve Bazı Spor/Eğlence Faaliyetleri)

Bilindiği üzere Nakit Ücret Desteğinden sadece 17 Nisan 2020 tarihinden önce işe giren sigortalılar faydalanmakta idi. İşyerlerinin ekonomik faaliyet sınıflamasına (NACE) göre yeme-içme ve bazı spor eğlence sektöründe çalışanlara 2021 yılı Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunanlara ücretsiz izne ayrılması durumunda işe giriş tarihine bakılmaksızın daha önce belirlenen şartları taşımaları halinde 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilecektir. Bu kapsamda 56 kodunda faaliyet gösterenler yeme içme işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03)    kodlarında faaliyet gösteren spor – eğlence özel sektör işyerlerinde çalışanlar yeni uygulamadan faydalanabilecektir.

Nisan ve Mayıs Ayları Belirlenen Faaliyetlere SGK Teşvik İmkanı

Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde 2021 yılı Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamının fondan karşılanması ile teşvik imkanı getirilmiştir. Dolayısıyla işverenler bu sigortalılar için Nisan ve Mayıs aylarında prim ödeme yükü hafiflemiş olacaktır. İşyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi halinde bu destekten faydalanılma imkanı bulunmamaktadır. 

Kurumlar Vergisi Oranı Artışı ile Yeni Bir Vergi Yükü

2020 yılında %22 uygulanmakta olan Kurumlar Vergisi Oranı 01/01/2021 tarihi itibari ile %20 olarak uygulanmaya başlamıştı. Fakat %20 üzerinden daha birinci dönem geçici vergi hesaplamalarına dahi başlayamadan 5 puanlık bir artış söz konusu olmuştur.

01/07/2021 tarihinden itibaren Kurumlar Vergisi Oranı 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacaktır. Yeni oranlar 1/7/2021 tarihinden sonra verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere uygulanacağından birinci geçici vergi dönemi kurumlar vergisi oranı %20 olarak hesap edilecek, ikinci geçici vergi döneminden itibaren de %25 oranı uygulanmaya başlanacaktır.

Pandemi sürecinin halen devam etmesi nedeniyle nakit ücret desteğinin artırılması, kısmen de olsa genişletilmesi sigortalılar açısından biraz daha artış sağlamıştır. Belirlenen faaliyet kodlarında çalışan sigortalılar açısından işverene SGK prim teşviği, işverenin nisan ve mayıs aylarında sigortalıları çalıştırdığı günlerin sgk primleri açısından bir imkan sunmaktadır. Pandemi nedeniyle işverenler vergilerde indirim, avantaj beklerken Kurumlar vergisi oranının iş dünyasının beklemediği bir ortamda yükselmesi vergi yükünün artmasına neden olmuştur.”