MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk AKSU ”tarihi bir adım atılmıştır”

Reklam
Reklamı Gizle

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, 299 sıra sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümü hakkında TBMM Genel Kurul’unda konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, asgari ücrete yapılan zam ve asgari ücretten damga ve gelir vergisinin kaldırılması ile ilgili yaptığı konuşmada,

“Yıllardır savunduğumuz ve gündeme getirdiğimiz asgari ücretin ve tüm çalışanların asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması, Cumhur İttifakı iradesiyle gerçekleştirilmiş ve tarihi bir adım atılmıştır” dedi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu’nun TBMM Genel Kurul’undaki konuşmasında “Görüşmekte olduğumuz kanun teklifi asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf tutulması ve tüm çalışanların gelirlerinin asgari ücret kadarlık kısmının da vergi dışı bırakılmasına ilişkin hususları düzenlemektedir. Ayrıca yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi, savunma sanayi projelerine ilişkin KDV istisna kapsamının genişletilmesi, BOTAŞ borçlarının görevlendirme bedeli karşılığında mahsur edilmesi, 2021 yılı genel bütçe gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir kadar genel ve özel bütçeli idarelere ödenek eklenmesi, SGK’nın götürü bedel kapsamında üniversite hastanelerinden alacaklarının terki ile ilgili düzenleme yapılmasını öngörmektedir.

Asgari Ücrette Tarihi Adımlar Atıldı

Türkiye’de asgari ücret Anayasa tarafından güvenceye alınmış İş Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde yasal alt yapısı oluşturulmuş, işçi, işveren ve devletten oluşan üçlü bir komisyonca tespit edilmektedir. Asgari ücretin üzerindeki vergi yükü bir taraftan düşük gelirlerinin kazançlarını azaltırken, diğer taraftan işverenin maliyetinin artmasına neden olmaktadır. Asgari ücret komisyonunda tarafların ittifakı ile asgari ücretin 2022 yılı için net 4253 Lira olması kararlaştırılırken, asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf tutulması suretiyle vergi dışı bırakılması benimsenmiştir. Asgari ücretteki %50’nin üzerindeki artış yanında esasen asgari ücrette verginin muaf tutulması kararı tarihi bir adım olmuş ve bu adım Cumhur İttifakının iradesiyle atılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza, işçi ve işveren temsilcilerine, hükumete ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.