Ünye Net Haber/Çakır Medya/Çakır Tv

Kent Konseyinden Çöp Çözümü Önerisi

Kent Konseyinden Çöp Çözümü Önerisi
27 Temmuz 2020 - 0:45

Ünye Kent Konseyi Çöp Konusunun Kaynağında Çözülmesini Öneriyor

Ünye Kent Konseyi olarak, günümüzde neredeyse tüm kentlerin sorunu olan çöp konusu ile ilgili yapmış olduğumuz değerlendirmelerde ağırlık kazanan yaklaşımımızı başta Ünye Halkı olmak üzere ilimiz kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Kentleşmenin doğal ve kaçınılmaz bir ürünü olan çöp, tüketim toplumunun ortaya çıkmasıyla beraber yükselen bir ivme ile daha çok üretilmektedir. Bugün neredeyse yerkürenin dışına taşan etkileri olan bu sorun, uluslararası işbirliği ve küresel boyutta dayanışmayı gerektirmektedir. İnsanlığın atıkları, eskiyen yapay uydular nedeniyle atmosferin dışına dahi taşmış durumdadır. Denizlerdeki atıklar, kıta boyutları ile mukayese edilmektedir.

Bu boyutlara sahip çöp konusu doğal olarak çok yönlü, bütüncül bir değişimi gerektiriyor.

Daha Az Çöp Üretmeliyiz

Geri dönüşüm dahi tek başına sorunu çözmemektedir. Örneğin geri dönüşüm oranı çok yüksek olan Almanya’da (hane içinde üretilen çöpün % 70’i geri dönüşüme ulaşıyor) evsel plastik atıkların sadece %16’sının geri dönüşümü yapılarak yeni ürünlerde kullanılıyor. Atık ve çöplerin geri kalan büyük bir oranı ya ülke dışına ihraç ediliyor ya da Almanya’da yakılarak ısı veya elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Yani sonuçta çöpler ortadan kaybolmuyor. Yakılarak bertaraf edilme halen çevre ve insan sağlığı açısından çok tartışmalı bir konu olarak durmaktadır.

Ödevimiz, önce, çöpü az üretmekle başlıyor. Ambalajlı ürünleri az tüketmekle, doğal ürünlere, yerel ürünlere ve üreticilere yönelmekle başlıyor. Çözüm, kullanıp atmak yerine onarmakla, daha az yıpratmakla ve daha uzun süre kullanacağımız ürünlere yönelmekle başlıyor. Satın alınan her üründe, somutlaşmış emeği, tüketilen doğayı; ürünü attığımızda ise tüm bunları yok etmenin yanında yaratacağımız tahribatı görebilmemiz gerekiyor.

Toplumsal bir çöp bilincini Ordu olarak gerçekleştirmeli ve ulusal çapta örnek oluşturmalıyız.

Çöpü Kaynağında Ayrıştırmalıyız

Çöp, evde, işyerinde, okulda, yani kaynağında ayrıştırılmalıdır. Geri dönüşümü sağlanan, diğer bir deyişle kurtarılan ürün çöp olmaktan çıkmasının yanında yeniden kullanılarak (reusing)  ya da dönüştürülerek (recycling) ulusal ekonomiye katkı sağlamaktadır. Örneğin alüminyumun hurdadan eldesinde (recycling) tüketilen enerji, cevherden eldesinde (extracting) kullanılan enerjinin yalnızca %5’i kadardır. Bunun için gerekli toplumsal bilinç ve duyarlılık oluşturulması amacıyla başta eğitim kurumları olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilmelidir.

Malzeme ayrımına uygun geri dönüşüm kutularının ulaşılabilir olması gibi gerekli fiziksel koşullar sağlanmalıdır.

Konut sitelerine, kurumlara, işyerlerine, okullara, organik atıklarını doğal gübreye dönüştürüp kendi peyzaj çalışmalarında kullanmaları için, ilgili teknik bilgi desteği sağlanıp, özendirilmelidir.

Ordu il sınırları içinde yer alan çöp tesislerine dışarıdan çöp girmemelidir.

Amacımız şehrimizde çöp endüstrisini büyütmek değil, kendi çöpümüzü en az çevresel etki ile değerlendirmektir.

Halkımızın, özellikle ve öncelikle İlküvez’de yaşanan problemler nedeniyle yükselen haklı duyarlılığını, yukarıda sözünü ettiğimiz bilinçsel değişim için çok önemli ve güçlü bir kaynak olarak görmek mümkündür. Bu tepki ve duyarlılık çöp konusunda atılacak adımlara güç verebilir.

Bu konudaki her çabanın, vatanımızı, topraklarımızı, ulusal kaynaklarımızı korumanın, geleceğe aktarmanın bir diğer yolu olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

Çöp sorununu en aza indirmek için, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel yönetimlerimizin öncülüğünde ilimizin tüm kurumlarının, tüm insanlarının paydaş olduğu, büyük bir işbirliğini ve dayanışmayı öneriyoruz.

Özetle diyoruz ki,

  • Tüketim Alışkanlıklarını Değiştirelim: Yerelde üretelim, yerel ürün tüketelim.
  • Atmayalım, yeniden kullanımını sağlayalım.
  • Atacaksak, ayıralım, yeniden kazanımını sağlayalım.
  • Ve tüm bunları hep beraber bir bütünlük içinde, bir seferberliğe dönüştürerek yapalım.

                                                                             Mimar Sevindik DİKTEPE DEMİR       Ünye Kent Konseyi Başkanı

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-