Hibeli Düve Alım Desteği Başvuruları Başladı

Reklam
Reklamı Gizle
50 başa kadar %40 Hibeli Düve Alım Desteği Başvuruları Başladı
Bakanlığımız tarafından TÜRKVET’e kayıtlı işletmesi olan yetiştiriciler; bir işletme, kapasitesini en fazla 50 başa tamamlayacak şekilde desteklenecek olup, düve alım bedelinin %40’ı hibe olarak verilecektir.
Düve Alım Desteği Müracaat Şartları:
a) Yetiştiricinin işletmesinin, Karar’ın yayım tarihi (08/12/2021) itibariyle TÜRKVET’e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir.
b) Bir işletme; kapasitesini 50 (elli) başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır.
c) Bu kapsamda desteklemeden yararlandırılacak düveler; *Etçi Irklar; Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Blue *Kombine Irklar; Simental (Fleckvieh), Brown Swiss, Mondbeliard *Sütçü Irklar; Jersey (Karadeniz Bölgesindeki İller), Holstein *Manda
d) Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin %40’ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen desteklemeye esas 2021 yılı gebe düve fiyatı 20.000 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 12.000 TL/baş, gebe manda fiyatı 16.000 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 10.000 TL/baş olarak belirlenmiştir.
e) Düveler/mandalar; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilir. Hayvanlar, Karar’ın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır.
g) Destek kapsamında alınan düveler/mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl süre ile satılamaz. Ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar işletmeye konulur. Düvelerin/mandaların iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM’den izin alınması koşuluyla işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere düvelerin/mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılır ve tutanağa bağlanır.
ğ) Gerek görülmesi halinde düve/manda temini ve ilgili düzenlemeler HAYGEM’ce yapılır.
Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:
Başvurular, işletme sahibi tarafından dilekçe ile 09 Aralık 2021 ile 28 Ocak 2022 tarihleri arasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze şahsen yapılacaktır. Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir.