Fındıkta Külleme Hastalığına Dikkat

Reklam
Reklamı Gizle

o_hastaliga_dikkat_h3928_2579fÜnye Ziraat Odasından yapılan açıklamaya göre Fındıkta Külleme Hastalığına Dikkat çekildi.

Fındık bitkisinin önemli hastalıklarından olan külleme, fındık yapraklarının genellikle alt yüzeylerinde gelişme sezonunun ortasından sonuna doğru olan dönemde beyaz renkte görülür. Başlangıçta küçük (3-6 mm) ve tozlu beyaz olan koloniler sonuçta yaprağın tamamını sarar. Yaprak yeşil rengini ve parlaklığını kaybederek matlaşır. Daha sonra yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye ve kıvrılmaya başlar. Bu şekilde hastalığa yakalanan yapraklar vaktinden önce dökülürler.
Hastalık doğrudan ürüne zarar vermediği için önemli bir ekonomik kayba sebep olmaz. Ancak yaprakların vaktinden önce dökülmesine neden olarak, fındık veriminden çok kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca hastalıklı yapraklar fizyolojik faaliyetlerini sağlıklılar kadar sürdüremeyecekleri için o yılın sürgünlerinin pişkinleşmesini engelleyebilir ve bu durumun uzun yıllar devam etmesi durumunda da dallarda gelişme geriliği görülebilir.
Hastalık rüzgarla yayılır. Hastalık etmeni yere dökülen yapraklarda kışlar. İlkbaharda üreme sporları normal büyülüğünü almış fındık yapraklarını enfekte ederek hastalığı başlatır. Hastalık ülkemizde fındıkta en çok rastlanan fungal hastalık olup bazı alanlarda yıllara göre % 70 ve hatta % 100 ‘lere varan oranlarda tespit edilmiştir.
Kültürel mücadele olarak; enfeksiyon kaynaklarının azaltılması için dökülen yapraklar yok edilmelidir. Budama iyi bir hava sirkülasyonu ve güneşlenme sağlayacak şekilde yapılmalıdır.
Kimyasal mücadele olarak; Birinci ilaçlama; önceki yıllarda hastalığın yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık bahçelerde ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise, belirtiler görülmeden önce o yılın sürgünleri 25-30 cm olduktan ve yapraklar normal büyüklüğünü aldıktan sonra ilk ilaçlama yapılmalıdır.
İlaçlamalarda Bakanlığımızca geçici tavsiyesi bildirilen Bitki Koruma Ürünlerinden herhangi biri (Fluopyram 200 g/l+Tebuconazole 200 g/l SC aktif maddeli BKÜ 100 litre suya 25 ml, Triadimenol % 50 EW aktif maddeli BKÜ 100 litre suya 100 ml ve Kükürt 800 g/l SC aktif maddeli BKÜ de 100 litre suya 400 ml) kullanılmalıdır.
İkinci ve diğer ilaçlamalarda; kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak, enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar ilaçlamalara devam edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir