Bütünleşen Duyularımız

Reklam
Reklamı Gizle

Duyu bütünleme nedir, kaç tane duyumuz var, duyular gerçekten bütünleşir mi hep merak edilen belki de tam anlaşılmayan bu konuları biraz konuşalım mı?

Herkesin bildiği üzere 5 temel duyumuz var. Bunlar; görme, tat, koku, işitme ve dokunma dır. Tedavi yöntemi olarak kullanılan duyu bütünleme de iki duyumuz daha ekleniyor. Bunlarda vestibüler (denge) ve proprioseptif (derin duyu,vücut farkındalığı) duyularıdır.

Aslında toplum da pek adı geçmese de bu iki duyumuz bizim becerilerimize fazlasıyla anlam katmaktadır.

Merdiven inip çıkarken, engebeli yollarda yürürken yada elimize aldığımız bir nesneyi tanımakta zorlanıyor musunuz?

Bu örnekler zamanla öğrenilmiş bir beceri (praksis) haline gelmektedir. Praksis bu eylemleri planlamak ve gerçekleştirmek için kullanılan bilişsel-algısal bir yetenektir. Fakat duyu bütünleme sorunu yaşayan bireyler ne zaman adım atacak, bacağını ne kadar kaldırmalı, hızı ve gücü nasıl olmalı gibi beceri basamaklarında bilişsel veya fiziksel olarak sıkıntı yaşayabilmektedir.

Körebe oyunu, kumlarda ve çakıllarda yürümek, 10 cm’lik denge tahtasında yürümek, kayıp oyuncağı bulmak, müzik aleti çalmak, yemek yapmak, görmeden patlamış mısır, soğanı, kolonyayı ayırt etmek örnekleri ile tüm duyularımızı daha anlaşılır hale getirelim.

Duyu bütünleme sayesinde bireylerin daha koordineli ve kolay yaşaması mümkündür.

Gözlerimiz kapalıyken vücudumuzu kontrol

edebilmek ve fark edebilmek (proprioseptif) gerekmektedir. Bedenimizi doğru kullanırsak duyularımız sayesinde bir bütün olmayı da başarabilmekteyiz.

Duyu bütünleme sorunu genellikle hiperaktivite ve dikkat eksikliği olan çocuklarda, erken doğum (prematüre) bebeklerde, otizm, down sendromu ve serebral palsi tanılarında daha sık karşımıza çıkmaktır.

Dokunma (taktil) duyumuzun aslında anne karnında 8. haftadan itibaren oluşmaya anne karnındakiamniyon sıvısının desteğiyle başladığını biliyor muydunuz? İlk önce bebeğin ağzı ve yanakları, sonra elleri ve ayakları dokunmaya karşı hassaslaşır. Gelişimini normal tamamlamayan çocuklarda bu konuda sorunlar yaşamaktadır. Bu durumlar bazen farklı zeminlere (dikenli,

yumuşak, sert, kaygan vs.) karşı hassasiyet duyma veya arayış içinde olma gibi etkiler gösterebilmektedir.

İşte bu sayede duyu bütünleme yöntemi ile bireylerin sorunlarına çözüm odaklı bir yaklaşım ile yaşamlarına farklılık ve kolaylıklar katabilmek önem taşımaktadır. Bütünleşen duyularımızla beraber günlük yaşamımızı kolaylaştırıp bedenimizi daha etkin kullanmak ve yüzümüzdeki tebessümlere anlam katmak gerekmektedir.

Ergoterapist Zeynep Tuna