Aşısızlara PCR Test Şartı Zorunluluğu Kaldırıldı Mı?

Reklam
Reklamı Gizle

PCR testi kalktı mı ve aşısızlara uygulanmaya devam edecek mi soruları, İçişleri Bakanlığı’nın Valiliklere gönderdiği genelgenin ardından merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre, Bilim Kurulu’nun tavsiye kararları doğrultusunda aşısızlara PCR testi zorunluluğu ile ilgili önemli bir karar alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin Valiliklerine PCR testi zorunluluğuyla ilgili genelge gönderdi.

Ordu Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklama;

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam  etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

Koronavirüs salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisi ile konuyla ilgili olarak Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde değerlendirmelerini içeren Sağlık Bakanlığının 14.01.2022 tarihli ve 149-82 sayılı yazısında;

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

. Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası

seyahatlerden önce,

. Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

. Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis

şoförü, temizlik personeli vb.),

. Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,

. Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede Ordu İli genelinde; Sağlık Bakanlığının 14.01.2022 tarihli ve 149-82 sayılı

yazısı doğrultusunda, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 20.08.2021 tarih 2021-53 No’lu ve 31.08.2021 tarih

2021-54 No’lu Kararlarının tüm hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Kurulunun 28.10.2021 tarih ve 2021-57 No’lu Kararının 3’üncü maddesinin uygulamadan kaldırılmasına karar verilmiştir.

Mülki İdare Amirleri ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerekli

tedbirlerin alınarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden

olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri

gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.