Ünye Net Haber/Çakır Medya/Çakır Tv

Ünye’de Cuma Namazı Kılınacak Cami ve Alanlar Belli Oldu

Ünye’de Cuma Namazı Kılınacak Cami ve Alanlar Belli Oldu
27 Mayıs 2020 - 13:02

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını sürecinde virüsün daha fazla kişiye bulaşmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında cami ve mescitlerde cuma namazları ile toplu ibadetlere geçici süreyle ara verilmişti.

Uygulanan korona virüs tedbirleri neticesinde vaka ve vefat sayılarında düşüşle birlikte aşamalı olarak normalleşme süreci başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında yeni düzenlemelerle birlikte iş yerleri de açılmaya başladı. Toplu ibadete ara verilen camiler ise sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek 29 Nisan’da açılacak.

İçişleri Bakanlığı cami ve mescitlerde toplu ibadet edilmesi hakkındaki tedbirleri de kapsayan genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi.

Buna göre camilerde toplu ibadetler sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek 29 Mayıs Cuma namazıyla başlayacak.

Genelge kapsamında, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan vatandaşlar (65 yaş üstü ve 20 yaş altı) ile hastalık belirtileri taşıyanlar evlerinde kalmaya devam edecek.

Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.

Temizliğe her zamankinden fazla özen gösterilecek
Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilecek. Temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler özellikle dezenfektan maddelerle silinecek.

Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cami ve mescitlerin sürekli havalandırılması sağlanacak.

Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest ve benzeri ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek cami ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler ve uyarılar yapılacak.

Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak. Maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecek.

Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacak.

Korona virüsle ilgili uyarıcı afişler asılacak
Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tespih, rahle, ayakkabı çekeceği ve benzeri malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.

Korona virüs ile ilgili alınacak tedbirler ile cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişler bütün cami ve mescitlere asılacak.

Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri sağlanacak ve Cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlara seccadelerini yıkamaları tavsiye edilecek.

Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır gibi yaygılar kullanılmayacak.

Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenen yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi sağlanacak.

Türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak
Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması amacıyla, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği hususunda cemaatin bilgilendirilmesi sağlanacak.

Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma gibi) ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarılar sıklıkla tekrarlanacak.

Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek.

Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek gibi etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecek.

Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarılacak ve özellikle cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak gibi ürün satışına izin verilmeyecek.

Zeminde işaretleme yapılacak
Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cemaatle namaz kılınabilmesi için vali/kaymakamların koordinesinde namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin en az 60×110 santimetrelik bir alanı (seccadenin kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde bulundurularak, her namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacak.

Cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan alanların girişine asılacak. İçerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durum giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulacak.

Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek (il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında) yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.

Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde il/ilçe müftülerinin teklifi ilçelerde kaymakamlar, illerde valilerin onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınabilecek.

Camilerin kapalı alanları cuma vaktinde kapalı tutulacak
Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat duyulması ve hutbe okunurken hatibin cemaat tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirler alınacak.

Cuma heyeti oluşturulacak
Cuma namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrası, belediyelerle iş birliği içerisinde temizlenmesi/dezenfekte edilmesi sağlanacak.

Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecek. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacak. Bu düzenin sağlanması için vali/kaymakamlarca il/ilçe müftülerinin önerileri doğrultusunda her namaz kılınacak cami ve açık alanlar için en az 5 kişiden müteşekkil “cuma heyeti” oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek.

Cuma heyeti, öncelikli olarak cuma namazı kılınmayan camilerin din görevlileri, erkek Kur’an kursu öğreticileri, müftülük personelinden oluşturulacak. Bu kapsamda yeterli personel bulunmaması durumunda diğer kamu görevlilerinden görevlendirme yapılabilecek. Ayrıca ihtiyaç bulunması halinde cami dernekleri üyeleri de bu amaçla görevlendirilebilecek.

Cuma heyeti görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin bu genelgede belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi (ellerin dezenfekte edilmesi, maske ile girilmesi, seccade getirilmesi gibi), saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde anlatılması ve namaz sonrası cemaatin sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapacak.

Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak
Valilik ve kaymakamlıklarca bu genelgede belirtilen kuralların uygulanması, özellikle de cemaatin namaz kılınacak yerlere sosyal mesafeyi sağlayacak bir düzen dâhilinde alınması, namaz kılınacak alanlara belirlenen kapasite üzerinde cemaatin girmemesi, içerideki kapasite dolduğu zaman dışarıdaki cemaatin bilgilendirilmesi, sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde kalabalık oluşmaması konularında doğrudan sorumlu olacak kolluk personeli görevlendirilecek. Kolluk birimleri görevlerini cuma heyetleri ile koordineli olarak yerine getirecek.

Kolluk birimlerince cuma namazı kılınacak alanlarda cemaatin giriş/çıkışlarının kontrollü şekilde sağlanması için gerektiğinde akordeon bariyer, bariyer, renkli kordon/şerit, plastik duba benzeri fiziki engellerden yararlanılacak.

Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.

Bu kapsamda valilik/kaymakamlıklarca, uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için başta yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak planlamalar ve görevlendirmeler yapılacak.

Vatandaşlara gerekli duyurular yapılarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Ünye’de Cuma namazı kılınacak yerlerin sayısı Ünye Kaymakamlığı kararı ile 18’den 15’e düşürüldü.

Mayıs Cuma gününden itibaren Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Mayıs Cuma gününden itibaren Cami ve mescitlerde cemaatle öğle, ikindi ve Cuma namazı kılınabileceği açıklandı.

Ordu Valiliği kararıyla Ünye’de 18 yerde öğle, ikindi ve Cuma namazı kılınması kararı alındı. Ünye Kaymakamlığı tarafından alınan karar ile Cuma namazı kılınacak yer sayısı 18’den 15’e düşürüldü.

Güncellenen yeni liste şu şekilde,

1          Merkez Büyük Camii Avlusu

2          Gölevi Mahallesi Güvenler Camii Avlusu

3          Anafartalar Camii Avlusu

4          Döşemedibi Camii Avlusu

5          İpekyolu Camii Bahçesi

6          Şeyh Yunus Camii Bahçesi

7          Dervişdüzü Camii Avlusu

8          Çivisiz Camii Bahçesi ve Atatürk Parkı Alanı

9          Toki Camii Bahçesi

10       Çınarlık Mh. Kur’an Kursu Bahçesi

11       Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahçesi

12       Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahçesi

13       15 Temmuz Demokrasi Meydanı

14       FevziçakmakMh. Sosyal Tesisleri

15       Garaj Camii Bahçesi

Köylerde ise her cami görevlisinin başkanlığında muhtar ve azalardan oluşan cuma heyeti sorumluluğunda belirlenecek cami avlusu ya da namaz kılmaya elverişli açık alanlarda (mera, okul bahçesi vs.) kılınacaktır.

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-