Ünye Net Haber/Çakır Medya/Çakır Tv

ÜNYE TİCARET BORSASINDAN SEZON DEĞERLENDİRMESİ

ÜNYE TİCARET BORSASINDAN SEZON DEĞERLENDİRMESİ
08 Ocak 2020 - 23:21

SEZON DEĞERLENDİRMESİ

(31 ARALIK 2019İTİBARİYLE)

  • 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle başlayan 2019 mahsulü fındık sezonu ile 2019-2020 fındık ihracat sezonu 31 AĞUSTOS 2020 tarihinde sona erecektir.
  • Borsamızın da dâhil olduğu ve Karadeniz Bölgesine yayılmış,kotasyonunda fındık bulunan 14 Ticaret Borsası ile Tokatve İstanbul Ticaret Borsası verilerine göre 31.12.2019tarihi itibariyle pazara inen kabuklu fındık miktarı toplam 521.753.698.-kg’dır. (Borsaların bültenlerinin tarihi ile bülten içeriğindeki ürünlerin pazara inme dönemleri aynı değildir. Bültenler 1 ay önceki işlemleri ihtiva etmektedir. Yani 31 Aralık tarihli bültendeki veriler kasım ayı içindeki işlemleri ihtiva eder) 
  • 2019sezonu tahmini rekoltesi Tarım ve Ormancılık İl Müdürlükleri nezdinde oluşturulan Rekolte Tespit Komisyonu tutanaklarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 776.000 Ton/Kabuklu olarak kamuoyuna açıklanmıştır.
  • Bir önceki sezonun(2018 mahsulü)  aynı dönemi itibariyle pazara inen kabuklu fındık miktarı 209.042.477.- Kg/Kabuklu olarak gerçekleşmişti.2019 sezonunun bu döneminde bir önceki sezonun bu dönemine göre yaklaşık %250dahafazla  ürün pazara inmiştir.

2019 sezonu pazara inen fındık miktarı

Ağu.19 Eyl.19 Eki.19 Kas.19 Ara.19 TOPLAM
ORDU 246.136 11.025.556 39.018.043 26.453.328 13.130.956 89.874.019
FATSA   2.534.460 9.172.092 2.929.758 1.717.951 16.354.261
ÜNYE 710.893 1.546.660 16.386.952 3.307.667 1.615.423 23.567.595
GİRESUN   6.497.985 32.892.097 19.837.776 10.331.519 69.559.377
TRABZON   6.575.274 17.617.964 10.383.333 4.334.539 38.911.110
RİZE   140.036 382.633 504.690 151.580 1.178.939
TERME   3.198.786 3.532.145 945.959 407.187 8.084.077
ÇARŞAMBA   3.749.252 31.737.911 9.263.178 4.291.091 49.041.432
SAMSUN   562.527 5.389.005 2.506.114 1.826.230 10.283.876
BAFRA   439.565 579.645 0 0 1.019.210
KASTAMONU   70.102 1.216.456 110.520 171.145 1.568.223
DÜZCE 19.050 13.716.702 45.468.259 18.811.002 7.879.143 85.894.156
AKYAZI   1.426.520 4.411.088 3.677.124 949.946 10.464.678
SAKARYA   21.374.213 61.615.745 20.727.577 9.854.179 113.571.714
TOKAT   78.216 637.208 0 364.984 1.080.408
İSTANBUL   263.241 543.609 228.272 265.501 1.300.623
TOPLAM 976.079 73.199.095 270.600.852 119.686.298 57.291.374 521.753.698

Kaynak: İlgili Ticaret Borsaları

2018 Sezonu Eylül Ayı Pazara İnen

Ağu.18 Eyl.18 Eki.18 Kas.87 TOPLAM
ORDU 5.904.042 18.277.000 16.405.717 14.145.574 54.732.333
FATSA 792.225 1.767.952 1.214.073 1.923.400 5.697.650
ÜNYE 200.304 1.648.768 1.922.998 2.113.142 5.885.212
GİRESUN 2.554.774 4.972.853 4.140.262 5.343.529 17.011.418
TRABZON 1.697.425 7.596.718 7.032.551 5.766.116 22.092.810
RİZE 0 58.271 54.488 147.894 260.653
TERME 16.826 293.147 234.083 269.109 813.165
ÇARŞAMBA 340.590 4.159.109 4.102.980 5.234.070 13.836.749
SAMSUN 245.294 551.165 262.030 291.934 1.350.423
BAFRA 0 0 0 0 0
KASTAMONU 0 0 0 0 0
DÜZCE 2.113.795 6.197.839 7.316.035 5.686.602 21.314.271
AKYAZI 583.351 1.085.392 1.346.866 736.289 3.751.898
SAKARYA 8.237.359 20.919.349 17.288.029 15.633.683 62.078.420
TOKAT 0 15.200 1.000 135.492 151.692
İSTANBUL 0 24.243 41.540 0 65.783
TOPLAM 22.685.985 67.567.006 61.362.652 57.426.834 209.042.477

Kaynak: İlgili Ticaret Borsaları

  • 2019 sezonunda,31 ARALIK 2019tarihi itibariyle ihraç edilen fındık miktarı168.604,8.- Ton/İç’tir(Bunun885,8Ton/İç’i 2017 mahsulü –9.135Ton /iç2018 Mahsulü- 337.209,6Ton/İç 2019 Mahsulüdür.)İhraç edilen toplam ürünün kabuklu olarak karşılığı317.168.- Ton/Kabukludur.Sadece 2019 mahsulü ihraç edilen fındığın kabuklu karşılığı da 199.781,4.-Ton/Kabuklu’dur. Bir önceki sezonun aynı döneminde(31 ARALIK  2018) ihraç edilen fındık toplammiktarı 89.763,8.- Ton/İç’ken sezonun bu döneminde diğer sezonun aynı dönemine göre yaklaşık %43daha fazlaihracat yapıldığı görülmektedir.
  • 31 ARALIK  2019tarihi itibariyle elde edilen ihracat gelir 1.093.537.514.- Dolar olmuştur.Bir önceki sezonun aynı döneminde654.763.771.- Dolar gelir elde edilmişti.Bir önceki sezonunun aynı dönemine göre miktar bazında yaklaşık  %43artış olurken tutar bazında  da yaklaşık %67 ‘likartış olmuştur.

2019-2020 Sezonu Fındık İhracat Miktar ve Tutarı

  MİKTAR TUTAR
AYLAR (TON/İÇ) ($)
Eyl.19 46.104,5 296.313.757
Ekim 19 53.785,2 345.574.827
Kasım 19 40.470,2 264.293.683
Aralık 19 28.243,9 187.355.247
     
     
     
     
     
     
     
     
     
TOPLAM 168.604,8 1.093.537.514

Kaynak:Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği

  • Kental bazında(100 kg/iç) fiyatlar incelendiğinde,ARALIK2019ayı sonu itibariyle kentalin 679.-Dolar olduğu görülmektedir.Bir önceki sezonunun (2018 sezonu) aynı döneminde 595.-Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2019 sezonunun bu döneminde 2018sezonunun aynı dönemine kıyasla kental bazında %14 ‘lük  birartış  söz konusudur.
  • ARALIK 2019ayında bir önceki aya göre(KASIM2019ayında686.-Dolar’dı) 7 dolar düşüş söz konusudur.
  •  

Sezonlar itibariyle aylar bazında kental fiyatları($)

09/10 10/11   11/12   12/13  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Eylül 552,00 550,00 752,00 531,00 662,00 1.042 977,00 967,00 646,00 516,00 657,00
Ekim 640,00 572,00 788,00 530,00 689,00 1.220 891,00 953,00 628,00 527,00 650,00
Kasım 629,00 578,00 801,00 540,00 711,00 1.260 944,00 872,00 607,00 564,00 686,00
Aralık 612,00 587,00 798,00 567,00 713,00 1.300 998,00 792,00 611,00 595,00 679,00
Ocak 641,00 642,00 820,00 573,00 695,00 1.286 949,00 742,00 614,00 602,00  
Şubat 630,00 680,00 843,00 580,00 717,00 1.335 905,00 744,00 621,00 623,00  
Mart 646,00 694,00 827,00 576,00 701,00 1.325 854,00 729,00 612,00 638,00  
Nisan 662,00 694,00 817,00 579,00 724,00 1.338 838,00 693,00 620,00 630,00  
Mayıs 643,00 718,00 810,00 579,00 743,00 1.399 835,00 704,00 592,00 610,00  
Haziran 649,00 713,00 783,00 594,00 787,00  1.421 824,00 703,00 568,00 642,00  
Temmuz 668,00 690,00 774,00 603,00 803,00  1.383 786,00 690,00 614,00 757,00  
Ağustos 645,00 697,00 771,00 621,00 806,00  1318 817,00 703,00 552,00 603,00  
Sezonluk Ort. 634,75 651,25 798,66 572,75 729,25  1.302,25   884,83 773,66 607,73 615,65 667,99

Kaynak: Karadeniz Fındık Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

  • ARALIK2019ayı için pazara inen fındık miktarı 521.753.- Ton/Kabukludur. Toplamihracat337.209.-Ton/Kabukludur.

Takvim yılı esasına göre Türkiye’nin fındık ihracat miktar ve elde ettiği gelir

YILLAR MİKTAR DEĞER
  Ton/İç $
1995 241.357 771.356.919
1996 198.402 612.999.000
1997 202.909 925.651.050
1998 201.801 866.313.651
1999 193.088 720.993.000
2000 177.372 588.452.000
2001 258.124 739.970.130
2002 255.918 605.040.840
2003 220.938 661.871.172
2004 222.654 1.220.695.599
2005 209.364 1.928.378.805
2006 247.186 1.467.017.317
2007 233.138 1.519.478.325
2008 228.402 1.407.871.663
2009 219.355 1.172.597.746
2010 252.305 1.544.785.708
2011 243.766 1.759.162.313
2012 265.744 1.802.462.907
2013 274.657 1.767.276.552
2014 252.528 2.314.256.067
2015 240.137 2.827.316.418
2016 227.556 1.981.334.911
2017 269.623 1.866.877.685
2018 279.251 1.635.235.672
2019 319.772 2.028.727.972
Kaynak:KFİB
     

Sezon esasına göre Türkiye’nin fındık ihracat miktar ve elde ettiği gelir

SEZON MİKTAR TUTAR
  (TON/İÇ) $
2006-2007 248.664 1.262.427.049
2007-2008 207.287 1.589.547.748
2008-2009 244.628 1.178.101.490
2009-2010 213.142 1.343.910.079
2010-2011 281.331 1.783.567.587
2011-2012 229.628 1.819.725.808
2012-2013 301.193 1.750.439.804
2013-2014 267.644 1.981.441.719
2014-2015 217.427 2.799.529.618
2015-2016 249.682 2.280.112.657
2016-2017 235.769 1.882.254.562
2017-2018 286.773 1.782.226.128
2018-2019 269.399 1.592.437.091

Kaynak:KFİB

Ordu Takvim Yılı Fındık İhracat Miktar ve Tutarı

  İHRACAT  
YILLAR MİKTARI(İç/Kg) TUTARI($)
1999 25.875.000 129.153.448
2000 27.790.000 91.501.581
2001 51.560.000 144.021.648
2002 46.806.000 110.323.096
2003 40.779.569 119.014.374
2004 50.751.584 276.569.479
2005 39.695.758 354.232.292
2006 49.481.385 276.057.794
2007 45.592.000 296.916.000
2008 51.549.124 315.583.754
2009 29.381.000 146.618.605
2010 35.479.000 210.132.765
2011 34.178.000 235.138.278
2012 30.034.000 192.234.709
2013 23.002.000 146.309.000
2014 35.618.000 318.868.689
2015 32.339.000 389.834.423
2016 26.689.000 237.642.070
2017 45.067.000 311.690.331
2018 45.402.723 271.747.522
2019 48.767.489 304.073.513

Kaynak:KFİB

Sezonlar itibariyle Türkiye’nin fındık ihracatı yaptığı ülke sayısı

YILLAR ÜLKE
  SAYISI
2009 100
2010 108
2011 102
2012 108
2013 114
2014 105
2015 105
2016 114
2017 117
2018 120
2019 67

Kaynak:KFİB

<
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-