Ünye Net Haber/Çakır Medya/Çakır Tv

ÜNYE PORT PROJESİNDE NELER OLACAK

ÜNYE PORT PROJESİNDE NELER OLACAK
27 Ocak 2021 - 8:15

Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan Ünye Limanı Geliştirme Projesi kapsamında; limanda, 63.000 DWT’luk kapasiteye kadar konteynır, RO-RO, kuru, sıvı dökme yük gemilerine hizmet verilmesinin planlandığı belirtildi.

Proje kapsamında; mevcut limana 2.371 metre uzunluğunda 66.987 metrekare alana sahip ana mendirek, 435 metre uzunluğunda ise tali mendirek ilave edilecek.

Ana ve tali mendirek alanlarının iç kısımlarına, toplam uzunluğu 1995 metre, toplam alanı 173.956 metrekare olan 4 adet rıhtım alanı ilave edilecek.

Limana gelen gemilerin yanaşabilmesine imkan verecek gerekli deniz derinliğinin sağlanması amacıyla 455.028 metrekare alanda 14 metre derinliğe kadar toplamı 1.545.630 metreküp dip tarama işi yapılacak.

Proje inşaat faaliyetlerini, yaklaşık 4,5 yıl (54 ay) içerisinde tamamlanması planlanmakta, liman ünitelerinin ekonomik ömrünün minimum 50 yıl olması öngörülmektedir.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Limanı Geliştirme Projesi kapsamında yapılacak işler ve limanda hedeflenen hizmetler belli oldu.

İşte planlanan Ünye Konteynır Limanı projesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve limanda yapılacak çalışmalar ve hedeflenen hizmetlerle ilgili proje şöyle; 

“Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Ordu ili Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi sınırları içerisinde 63.000 DWT’luk kapasiteye kadar konteynır, RO-RO, kuru sıvı dökme yük gemilerine hizmet verebilmek amacıyla “Ünye Liman Geliştirme Projesi” planlanmaktadır.

Derinlik 14 metreye çıkarılacak

Ünye Limanı Geliştirme Projesi kapsamında mevcut Ünye Limanına; 2.371 metre uzunluğunda 66.987 m2 alana sahip ana mendirek ilave edilmesi. 435 m uzunluğunda 13.662 m2 alana sahip tali mendirek ilave edilmesi, ilave edilmesi planlanan ana mendirek ve tali mendirek alanlarının iç kısımlarına toplam uzunluğu 1.995 metre, toplam alanı 173.956 m2 olan 4 adet rıhtım alanı ilave edilmesi. Ünye Limanı mevcut ana mendireğinin iç ve dış kesimlerine konteyner dökme yük, vb. ürünlerin depolanması amacıyla iki adet toplam 219.506 m2 dolgu alanlarının ilave edilmesi. Ünye Limanı Geliştirme Projesi kapsamında limana gelecek gemilerin yanaşabilmesi için gerekli deniz derinliğinin sağlanması amacıyla 455.028 m2 alanda 14 metre derinliğe kadar toplam 1.545.629,87 m2 dip taraması işleminin yapılması planlanmakladır.

Proje alanı toplam 929.139 metrekare

Ünye Limanı Geliştirme Projesi; tüm proje unsurları (ana ve tali mendirek alanları, rıhtımlar, dolgu alanları, dip taraması alanı vb.) toplam proje alanı 929.139 m2.dir.

Ünye Limanı mevcut durumda 149.709 m2.den oluşmaktadır. Ünye Limanı Geliştirme Projesi kapsamında kıyı kenar çizgisinden deniz tarafında kalan kesime 474.111 m2 alan ilavesi yapılması planlanmaktadır. Ünye Limanı Geliştirme Projesi tamamlandığında Ünye Limanı toplam alanı 623.820 m2’ye yükselecektir.

Ünye limanında planlanan revizyonlar tamamlandığında 2025 yılında 1.815.852 ton dökme ve genel kargo yükü elleçleneceği tahmin edilmektedir. Ayrıca 2025 yılında 53.045 adet araç ve 79.568 TLU konteynerin taşınacağı kabul edilmiştir.

4.5 yılda bitirilecek

Proje inşaat faaliyetlerini, yaklaşık 4,5 yıl (54 ay) içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Liman ünitelerinin ekonomik ömrünün minimum 50 yıl olması öngörülmektedir.

Ünye Limanı Geliştirme Projesi için 1/1000 ölçekli Ünye Ordu Ünye Limanına ait teklif ilave revizyon uygulama imar planı ve teklif 1/5000 ölçekli Ünye / Ordu Ünye Limanı’na ait ilave revizyon nazım imar planı hazırlanmıştır.

15.421.369 m3 dolgu çalışması yapılacak

Dolgu için uygulanacak yapım tekniği olarak, malzeme karadan denize doğru teşkil edilecektir. Dolgu işlemlerinde ilk işlem olarak; dolgu sahası dış kenarı doldurulacak ve çeşitli büyüklüklerde taşlar ile dolgu tahkimatları (anroşman) yaptırılacaktır. Dolgu anroşmanlarının tamamlanmasından sonra oluşan havuz alanı doldurulacaktır.

Dolgu işleminden sonra sıkıştırma yapılacak, tam oturma sağlanacaktır. Dolgu işlemi tamamlandıktan sonra saha betonu dökülerek, üst yapının kullanımı amacına göre dizayn edilecektir. Rıhtım inşaatından kazıklı rıhtım yapılması planlanmaktadır. İlk işlem olarak kazıkların çakılması yapılacaktır. Sonrasında kazık iç betonlar dökülerek kazık işi betonlama işlemleri tamamlanacaktır. İmar edilen prekast elemanlar montaj yapılacak olan yere ulaştırılacak ve önceden aplikasyonu yapılmış yerlerine yerleştirilecektir. Sonrasında üst beton dökümü gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında değişik kategorilerde olmak üzere, toplam 15.421.369 m3 dolgu çalışması yapılması planlanmaktadır.

İnşaat çalışmalarında kullanılacak olan malzeme, TC Ulaştırma ve Altvapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Kıyı Yapıları ve Limanlar Malzeme Yapım, Kontrol ve Bakım Onarım Teknik Esaslarına uygun olacaktır,

Dolgu malzemesi; proje alanı çevresinde yer alan. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇEÜ Yönetmeliği ve ilgili diğer Yönetmeliklere göre gerekli izinleri alınmış, Ruhsatlı Malzeme ocaklarından karşılanacaktır.

Dip taramada çıkan malzeme dolguda kullanılacak

Dip taraması çalışmaları, tarama malzemesinin bertaraf edilmesi; 14 01.2020 tarih ve 31008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği” hükümleri ve aynı yönetmeliğin uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 20.02.2020 tarihinde yayınlanan 2020 4 nolu Genelge doğrultusunda yapılacaktır. Bu kapsamda taranan malzemenin Bakanlıkça belirlenen alanlara dökülmesi ve/veya dolgu çalışmalarında dolgu malzemesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

Ünye Limanından uluslararası hizmet verilecek

Doğu Karadeniz kıyılarında irili ufaklı çok sayıda liman olmakla birlikte Ordu, Giresun, Rize ve Hopa gibi limanların birçoğu kendi yakın çevrelerinin ürünlerini ihraç eden faaliyet alanı dar limanlardır. Limanın genişletilmesi ile birlikte Doğu Karadeniz Bölgesinde hem bölgeye, hem de Karadeniz’den geçen uluslararası transit trafiğine hizmet verilmesi planlanmaktadır. Ünye limanı mevcut durumda kapasitesi yeterli değildir. Planlanan proje ile yapılacak ek liman ve ilave dolgu alanları ile büyük tonajlı gemilerin limana girmesi sağlanacak ve konteyner genel kargo ve dökme yüklerin depolanmasına imkan sağlanacak alan kazanılacaktır.

Sonuç olarak projenin gerçekleşmesi ile birlikte Ordu ili başta olmak üzere tüm, ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.”

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-