Ünye Net Haber/Çakır Medya/Çakır Tv

ŞEHİR KİMLİĞİNİN ÖNEMİ

ŞEHİR KİMLİĞİNİN ÖNEMİ
22 Kasım 2019 - 22:57

Bir kenti tanımlarken kenti, onu diğerlerinden ayıran en önemli etmen olan kent kimliğinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Kent kimliği, her kentin kendi fiziksel, kültürel, sosyo-ekonomik ve tarihsel sürecinde şekillenen, bünyesinde barındırdığı kimselerin yaşam biçimlerince oluşturduğu, değişen kent formuna göre kendisini güncelleyen, geçmişten geleceğe uzanan çok yönlü bir bütünlüktür. Uzun bir zaman diliminde şekillenen kent kimliği, kentin coğrafi içeriği, tarihi dokusu, kültürel düzeyi, mimarisi, yerel gelenekleri ve kentlilerin sahip olduğu birbirinden farklı hayat tarzı gibi birden çok faktörün etkisi altında kalır. Söz konusu etmenlerin farklılığı ise her kenti birbirinden ayırır ve kente özgün kimliğini kazandırır. Sürekli değişim ve gelişim halinde olan kent ve toplumsal ilişkiler de bu bağlamda kent kimliğinin yeniden tanımlanmasına sebep olur. Sosyal ilişkilerin kent kimliğinin oluşmasında sağladığı etki, aynı zamanda onun kent kültürünün de ayrılmaz bir parçası olduğunu bizlere gösterir.

Şehirciliğin, şehrin gelişmesinin en önemli aktörlerinden biri olan yerel yönetimlerdir.

Türkiye Teknikerler Birliği Ordu İl temsilciliği olarak görüşmelerimiz neticesinde Ünye Belediye başkanımızın Şehircilik günü dolayısıyla 19 Kasım Salı günü Ünye ilçemizdeki mimar mühendis ve tekniker arkadaşlarımızı, yani bu şehre proje üreten, kaliteli yaşam alanları ve modern yapıların tasarımlarını ve sihirli dokunuşları ile şekillendiren teknik adamları bir kahvaltıda bir araya getirmesi ve samimi şekilde ilçemiz adına, ilçemizin geleceği adına neler yapabiliriz, neler yapılmalıdır konusunda sizler de Ünye’mizin birer fahri meclis üyesi olarak fikir alışverişi ile ilçemizi ortak akıl ile yönetmek anlamındaki hassasiyeti için tüm teknik elemanlar adına sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz.

İl yada ilçelerde yerel yönetimler, kamu kurum kuruluş amir ve yöneticileri, üniversite, oda ve STK başkan ve temsilcileri, esnaf ve halk olarak birlikte ortak akılda buluştuklarında o il ya da ilçede başarı ve hedefe ulaşılmaması için hiçbir neden yoktur. Ünye’miz de inşallah bu birlikteliği sağlamış görünüyor. İnşallah Ünye’mizin Ünyelilerin beklentileri gerçekleşecek, hak edilmiş ancak gecikmiş olan yatırımlar yapılacaktır.

Kentler, barındırdıkları değerler yoluyla kent kimliğinin çerçevesini oluştururlar. Kent kimliği ise, kentin sürekliliğini sağlayan ayırt edici özelliklerdir.

Kent kültürünün ve kimliğinin canlandırılmasında ve korunmasında yerel yönetimlerin etkisi büyüktür.

Ünye bir belirsizlik içindedir. Halen sanayi, tarih, kültür, turizm, üniversite, liman vs. kimliğini tercih edememiş nasıl bir şehir olacağı konusunda net bir durum alınmış bir karar yada atılmış adım yoktur.  Oysa Ünye’nin tarihi bir kimliği vardır. Ünye olarak tarihi kimliğimize sahip çıkmalıyız.

Değerli Kamuoyu, kıymetli basın bakınız;

Ünye ilçemiz, Ordu ilimiz coğrafi konumu, tarihsel ve doğal zenginlik ve güzellikleri ile geleceğin şanslı illerinden birisidir.

Fonksiyonlarına Göre Şehirlerin Sınıflandırılması gerekmektedir. Fonksiyon kriterine göre yapılan sınıflandırmada ise tarım, sanayi, kültür, idari yapı ve askeri özellikler dikkate alınır ve bazen bu özelliklerden (fonksiyonlardan) biri ağır basarken, bazen birden fazla fonksiyon ön plana çıkabilir. İşte Ünye birden çok fonksiyon ve kriteri içinde barındırmaktadır. Ünyeli olarak bu olağan durumu yaradanın bir nimeti olarak kabul ederek şükretmeli bu zenginliğimizin farkına varmalıyız.

Tarım Şehirleri

Bu şehirler genellikle nüfusu 100.000’i aşmayan, tarımsal etkinliklerin ön plana çıktığı şehirlerdir. Güneydoğu Anadolu’da ise hemen hemen tüm şehirlerden bahsedilirken Karadeniz’de Giresun, Rize, Düzce, Bafra, Niksar, Erbaa vs. Bu şehirlerde çoğunlukta tarıma dayalı küçük sanayi kolları da bulunur. Fındık ürünümüz ile ilgili de Ordu ilimiz Ünye ilçemiz vardır ancak maalesef fındık ürünümüz ile ilgili çok da önemli sayılacak imalat türü sanayi kolları yoktur.Çok daha üzücü olanı ise verimli tarım alanlarımız maalesef imara açılmakta, yo edilmektedir.

Ticaret Şehirleri

Limanlar bulundukları bölgelerde, ticaret olanaklarının gelişmesine, sanayileşmeye, yaşam standartlarının iyileşmesine, istihdam artışına ve bunların paralelinde sosyal imkânların artmasına katkı sağlarlar.

Var olan Ünye limanımızın büyütülmesi yeni teknolojilerle geliştirilmesi gerekmektedir. Limanın gelişmesi de çok önemli. İnsanımız, ticaretimiz, gemimiz, denizimiz var. Mevcut limanla birlikte kruvaziyer yolcu terminalleri ki bu daha önceleri büyükşehir belediyesi tarafından planlama proje yapılmıştı, marinalar, yatçılık, amatör denizcilik ve balıkçılık vs. alanları ile ilgili yatırımlara teşvik sağlanmalıdır. Liman kenti olmak turizmin gelişmesi için önemli unsurlardandır.

Ticaret şehirlerin ana fonksiyonlarından biridir. Ancak ticaretin şehirde baskın bir karakter kazanması için şehrin önemli ulaşım yolları üzerinde de bulunması gerekir. Bunun yanısıra yerleşmede ticari değeri olan üretim de yapılmalıdır. Ülkemizde ana yol güzergahında bulunan ve hinterlandı geniş olan bazı şehirlerimiz ticaret fonksiyonu sayesinde ön plana çıkmışlardır. Örnek olarak İstanbul, İzmir, Trabzon ve Samsun verilebilir. Bu şehirler hem limana sahiptir hem de önemli karayollarının bağlantısı üzerinde bulunurlar. Biz Ünyeli olarak elimizde var olan Limanımızı büyütmeye çalışmalıyız.  İlçemizin ticaret şehri olması için Ticaret yolu olan tarihi ipek yolu ilçemizden geçtiği için bu şansı değerlendirmeliyiz. Bu yol mutlaka canlandırılmalıdır.

Sanayi Şehirleri

Şehrin gelirinde sanayi ürünlerinin payının önemli olduğu yerleşmeler bu gruba girerler. Söz konusu yerleşmelerdeki sanayi tesisleri, şehre olduğu gibi, aynı zamanda ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlarlar. Ordu’muzda Ünye’mizde tekstil, arıcılık, deniz ürünleri, fındık vs ilgili yan sanayi kuruluşları kurulması için teşvikler sağlanmalıdır. Ünye OSB bir an önce gerçekleştirilmelidir. OSB’ler yalnızca ekonomik bir özne değil, aynı zamanda sosyal bir öznedir.

İdari Şehirler ve Askeri Şehirler; Bu tanımların içinde Ünye yoktur.

Eğitim-Kültür ve Turizm Şehirleri

Kültürel faaliyetlerin, çeşitli eğitim ve sağlık kuruluşlarının, basın-yayın tesislerinin de yoğunlaştığı şehirlerdir. Söz konusu kültürel etkinlikler şehrin gelişmesinde önemli rol oynarlar.

Mesleki ve teknik eğitim, bizim ana meselemiz olmalıdır. Dolayısıyla Üniversite konusunda Ünye’mizde bir Teknik Fakülte ya da Mühendislik alanında bir fakültenin açılması kaçınılmazdır. Genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamanın, ekonomiye kaliteli ve vasıflı eleman yetiştirmenin önemi tartışılmazdır. Onların bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlıklarını kazandıran mesleki ve teknik eğitimin, ülkemizin geleceği için hiç ihmal edilemeyecek kadar önemli bir mesele olduğu kaçınılmaz bir hal almıştır.

Bazı şehirlerimiz gelirini önemli ölçüde turizmden sağlarlar. Turizm öyle bir sektördür ki, ulaşım, ticaret, inşaat gibi pekçok diğer sektörü de canlandırır. Turizm aynı zamanda şehrin yanısıra bölge ve ülke kalkınmasına da katkı yapar.

Doğrusunu yanlışını tartışabiliriz ancak Ünye’miz bir önceki dönem belediye başkanımızın çalışmaları ile Ünye, Karadeniz başta olmak üzere Türkiye’de turizm alanında en hızlı değişim geçiren kentlerden biri olarak ulusal basında yer alıyordu.

Ünye’nin tanıtımı ve turizm potansiyelinin artırılması noktasında önemli projeler arasında yer alan Kültür Yolu projesi vs çalışmalar ile Ünye’mize tarihi değerlerini yeniden kazandırılmış olup aynı zamanda turizm altyapısını da gerçekleştirilmiştir.

Ünye’mizin tarihi dokularının atıl vaziyetten kurtarılması adına başlatılan proje kapsamında Yalı Kilisesi, Saray hamamı, Kadılar Yokuşu, Bakırcılar Arastası ve Orta Çarşı’nın restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile dikkat çeken çehresi değişen, adı sıkça anılan bir ilçeydi. Şimdi şantiye halinde hızlı değişen gecikmiş projenin devamın Topyanı, Çamlık ve Ayanikola hattıyla ilgili hizmet Sayın Hüseyin Tavlı başkanımıza nasip olmuştur. Sayın başkandan beklentilerimiz çok yüksektir. İnşallah şehrin tüm enstrümanları başkanın yanında olacak ve Ünye hak ettiği yere gelecektir.

Doğduğu memleketine, doğup büyüdüğü, doyduğu şehrin kalkınması ve gelişmesi için çalışmak gayret göstermek, birlikte yaşadığı toplum yada insanların yaşam standartlarının yükselmesi için çaba göstermek medeni insan olmanın bir göstergesi olup, Dünyanın hiçbir yerinde türbünde oturanlar ne kadar ünlü olursa olsunlar, alkışlar, kendisini zeki görerek kenarda oturup laf üreten, eleştiri dışında başkaca olumlu bir şeyi olmayan, içi başka dışı başka olan insanlara değil, bilakis sahnede olan sahada olan vasat görülen insanlaradır.  Ünye’miz için Ordu’muz için çırpınan gayret gösteren herkese en içten sevgi ve saygılarımı şükranlarımı sunuyorum.

Yakın bir zamanda Ünye Ticaret ve Sanayi Odası lokalinde yapılan paydaş toplantısında Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürol Özcüre ile kurum amirleri, birim yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen programda da varılan nokta Ünye’nin turizm, kültür, tarih, eğitim, tarım, sanayi ve liman kenti olması yolunda ne gerekiyorsa koşulsuz olarak gerek Ünye’mizdeki yöneticilerimiz, gerek ise Ankara’daki Siyasi temsilcilerimiz, bürokratlarımız tek yürek olmalıdır.

Teknikerler Birliği Ordu Temsilcisi Musa Kıranlı,

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-