Ünye Net Haber/Çakır Medya/Çakır Tv

SAĞLIK ORDUSU-SEN’DEN BASIN AÇIKLAMASI

SAĞLIK ORDUSU-SEN’DEN BASIN AÇIKLAMASI
15 Ocak 2020 - 23:06

BASIN BÜLTENİ

Sendikamız kurulmuş olduğu 2015 yılından bu yana sağlık çalışanlarının sorunlarına  çözüm üretmek adına var gücü ile çalışmaktadır. Enerjimizi, son zamanlarda en önemli sorunumuz haline gelen adaletsiz döner sermaye dağıtımının son bularak çalışanlara hak ettikleri ücretin ödenmesinin sağlanmasına yoğunlaştırdık. Maalesef yetkililerin bu konudaki çığlıklara kulaklarını kapatması ve kayıtsız kalması nedeniyle bürokratik ve eylemsel çabalarımız sonuç vermemiş ve geldiğimiz nokta kabul edilemez bir boyuta ulaşmıştır.Bildiğiniz  üzere sendikamızca; Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin  Ek Ödeme (Döner Sermaye)dağıtımına  ilişkin Yönetmeliğinin iptali istenerek 05 Ocak 2018’de  Danıştay’da dava açılmış, döner sermayenin ülkemiz  genelinde adaletli bir şekilde dağıtımının sağlanması amaçlanmıştı. Açılan dava;  Yönetmeliğin yayımlandığı 14.02.2013 tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde açılmadığı gerekçesiyle  Danıştay 11. Daire tarafından usulden reddedilmiştir.  Ret  kararına  ilişkin Danıştay İdari Dava Kuruluna yaptığımız “Sendikamızın 2015 yılında kurulduğu, 2013 yılında yayımlanan mevzuata dava açabilmemizin zaten teknik olarak mümkün olmadığı ve  halen söz konusu mevzuat çerçevesinde ek ödeme dağıtılmaya devam edildiği yönündeki”  itiraz  başvurumuz da kabul görmeyerek,  Danıştay On birinci Dairesinin ret  kararı, Danıştay İdari Dava Kurulu tarafından onanmıştır. Geldiğimiz hukuki aşamada;

Dağıtılan ek ödemelerin her hastanede; her ay ayrı işlem  tesis edilerek dağıtılması ve halen hukuka aykırı bir çok yönlerinin bulunması, adaletsizliğin katlanarak artması nedenleriyleilgili hastaneler bazında dağıtım işlemi  üzerinden 60 günlük dava açma süresi geçmeden sendikamızca  “iptal” davaları açılmasına karar verilmiştir. Bu minvalde ilk olarak Ordu Devlet Hastanesince  Ocak2020’de gerçekleştirilen Aralık 2019 dönemi ek ödeme (Döner Sermaye) dağıtımı  işleminin iptali istemiyle,  hak ve menfaati ihlal edilen üye ve çalışanlarımız adına, Ordu İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.Ek ödemenin hakkaniyetli bir şekilde dağıtılmasını sağlama noktasındaki kararlılığımız ve açtığımız bu davayı kazanacağımıza olan inancımız tamdır. Burada özellikle belirtmemiz gerekir ki; iş bu dava, yalnızca davaya konu hastanenin ilgili aya ilişkin döner sermaye dağıtımından  menfaati etkilenenler için  sonuç doğurduğundan, farklı her bir hastanenin her aya ilişkin dağıtımının  ayrı ayrı dava konusu haline getirilmesi gerekmektedir. Sendikamız;  gücünü üyesinden  alan, çalışanın hak ve menfaatleri  doğrultusunda her türlü demokratik enstrümanı kullanmaktan çekinmeyen bir yapıdadır.  Fakat üzülerek ifade etmemiz gerekir ki  sendikamızın; her bir hastanenin her aya ilişkin döner sermaye dağıtımını dava edebilecek maddi gücü bulunmamaktadır. Bu nedenle üyelerden gelen talepler doğrultusunda; üye yoğunluğu hesap edilerek ekonomik gücümüzün yettiği oranda  ilgili hastanelerin dağıtım işlemleri  dava edilebilecektir.Bu minvalde ilerleyen süreçte, sendikamızca hangi ay hangi hastanenin döner sermaye dağıtımına dava açıldığı  üyelerimizeduyurulacaktır.

İnanıyoruz ki; iş bu davalar neticesinde Sağlık Bakanlığı kısa bir süre içerisinde mevzuat değişikliğine giderek ADALETSİZ DÖNER SERMAYE DAĞITIMINA SON VERECEK ve kazanımımız yalnızca dava açılan hastanelerle sınırlı kalmayıp, ülkemizin her köşesinde görev yapan bütün sağlık çalışanlarımızı kapsayacaktır.

  Siz değerli üyelerimiz ve sağlık çalışanlarına saygı ile duyurulur.

  Merkez Yönetim Kurulu

 Adına

Hüseyin Ümit GÜLDAL

Genel Başkan

<
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-