Ünye Net Haber/Çakır Medya/Çakır Tv

OLTA BALIKÇILARINA KOVİD AYARI

OLTA BALIKÇILARINA KOVİD AYARI
11 Aralık 2020 - 4:20

ORDU VALİLİĞİNDEN UYARI

Vatandaşlarımız tarafından amatör ve sportif amaçlı olarak gerçekleştirilen olta balıkçılığı
faaliyetleri; başta İstanbul ili olmak üzere sahil bantlarında fiziki mesafe kuralına aykırı şekilde
kalabalıklara neden olmakta ve bu durum da salgının bulaşma riskini artırmaktadır. Kontrollü
sosyal hayat döneminde kişilerin kalabalıklar halinde bir araya gelmesine yol açan etkinliklerin
mümkünse yapılmaması, yapılması durumunda ise fiziki mesafe kuralına uygun olarak
gerçekleştirilmesi esastır.
Bu çerçevede amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik olarak Ordu
ili genelinde;

 1. Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe
  bırakılmasına,
 2. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli
  idare birimince ivedilikle yapılmasına,
 3. Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta
  balıkçılığı yapan vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesine,
 4. Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta
  personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesine,
 5. Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince; kişilerin sadece belirlenmiş
  alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarının sağlanmasına, bu alanlarda maskesiz bulunmasına
  2 / 2
  ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, temizlik, maske ve mesafe kurallarının
  ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulmasına, uyarı ve
  ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanmasına,
 6. Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri
  marifetiyle düzenli şekilde denetlenmesine,
  Kaymakamlar ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada
  herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara
  uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine
  ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında
  gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-