Ünye Net Haber/Çakır Medya/Çakır Tv

MUSA KIRANLI’DAN “KIRSAL MAHALLE STATÜSÜ” DEĞERLENDİRMESİ

MUSA KIRANLI’DAN “KIRSAL MAHALLE STATÜSÜ” DEĞERLENDİRMESİ
12 Mart 2021 - 14:38

Türkiye Teknikerler Derneği ORDU İl Başkanı Musa Kıranlı Kırsal Mahalle Statüsünü değerlendirdi.

Türkiye Teknikerler Derneği ORDU İl Başkanı Musa Kıranlı yaptığı açıklamada şunları ifade etti;

“Kırsal mahalle statüsünün alınmasıyla giderler azalacak ve köylerimizde yaşayan, toprakla iştigal eden nasırlı eller ürettiği değerini alarak ekonomik olarak rahatlayacaktır. Hepimizin bildiği üzere Yaklaşık 9 yıl önce, Ordu ilimizin de içinde bulunduğu BÜYÜKŞEHİR Kapsamındaki 30 İL Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van.

12 Kasım 2012’de Büyükşehir Yasası değiştirilerek 30 ilde 16 bin 220 köyü mahalleye dönüştürüldü. Türkiye’deki 34 bin 434 olan köy sayısı neredeyse yarı yarıya azalarak 18 bin 214 köye düştü. Köyleri ve beldeleri de mahalle oldu. Köy ve belde statüleri kaldırıldı. Bu nedenle belde ve köylerde yaşayan vatandaşlarımız köy statüsüne ilişkin birçok haktan yoksun bırakılmıştı. Adeta köylerimizdeki evlerin bacası tütmez oldu, topraklar yetim bırakıldı. Kırsaldan kentlere göç başladı. 21 Kasım 2019’da 3. Tarım Şurası sonuç bildirgesi açıklanırken; Her daim vatandaşın, üreticinin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız köylere statülerinin yeniden verilmesine ilişkin düzenlemenin yapılacağı açıklamış,

Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve 16 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanun” ile mahalleye dönüştürülen köy ve beldelerle ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Belli şartları sağlamak ve başvuru yapmak koşulu ile köy ve beldelere “kırsal mahalle” olma hakkı getirilmiştir.

Yasalaşan kanun teklifi ile büyükşehir statüsünde bulunan mahallelerin; sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu esas alınarak yapılacak değerlendirmeler sonucu ‘kırsal mahalle’ statüsü verilmesi sağlandı. Belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esas olmasıyla birlikte, yüz ölçümü 10 bin metrekarenin altına inmemek şartıyla bir mahalle içinde “kırsal yerleşik alan” da tespit edilebilecek.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, bina inşaat harcı alınmayacak. İmarla ilgili harçlar alınmaz, kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma paylarında yüzde 50 indirim uygulanacak. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecek. Ancak; Köy ve kırsal için hayati öneme sahip bu yasal düzenleme konusunda bu denli önemli olan tarım ve üretimi, köylümüzü, çiftçimizi yakından ilgilendiren bu konuda hiçbir üst düzey seçilmiş ya da atanmış yöneticilerimizden bir bilgilendirme yapılmamış olduğundan, düzenleme ile ilgili ayrıntıları İktidarı ile muhalefetiyle birçok belediye başkanı, milletvekili, köy muhtarı değişikliği ve neler yapacağını bilemiyor.

Doğduğu, doyup büyüdüğü memleketine ve birlikte yaşadığı topluma hizmet etmek, medeni insan olmanın bir göstergesidir. Türkiye’nin yüksek öğrenimli nitelikli iş gücü Teknikerler olarak Unvan, yetki ve sorumluluklarımız il ilgili birçok sorunları yaşarken, kendi sorunlarımızdan ziyade memleketimizin ve toplumun sorunlarını daha çok önemsemekteyiz. Bu nedenledir ki memleketimizin kalkınması ve birlikte yaşadığımız toplumun varlığı ve refahı için bildiklerimizi ve araştırmaları kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Düzenleme ile yeniden Kırsal mahalle statüsü kazanılması tarımda ve üretimde kalkınmayı hızlandıracaktır. Adeta ithalat cenneti haline gelen ülkemiz yeniden üretime geçerek ihracat ile adından söz ettirecektir. Ancak Yasa açık değil, muhtarlar muhatap bulamıyor. Pandemi nedeniyle büyük kentlerden ya da kent merkezinden kırsala, köylerine göçün yoğun olduğu dikkate aldığımızda vatandaşların barınma veya tarımsal üretim alanında yapıların inşasında maddi yükümlülüklerle karşılaşması sonucunda vatandaşlarımız adeta yağmurdan kaçarken doluya yakalanmışlar, mağduriyetler yaşanmaktadır. Yapılan düzenleme yeterince açık ve net değil. Muhtarlarımızın ve kırsalda yaşayanların bu konuda yapacakları ile ilgili muhatap bulamadıklarını düşünüyoruz.

Düzenleme ile ilgili nasıl ve nereye başvurulacak? Başvuru için süre var mı? Kırsal mahalle olmanın avantaj ve dezavantajları nedir? Kırsal mahalle olurlarsa belediye hizmetleri aynen devam edecek mi? benzeri birçok soruya yanıt aranıyor.

İnşaat, Elektrik, Makine, Harita, Gıda, Ziraat, Sağlık, Tarım vs 160 farklı branşta Üniversite teknik eğitim mezunu Teknikerler Derneği Ordu İl Başkanlığı olarak İlimiz ve tüm ilçelerimiz için araştırdık ve siz değerli basın aracılığı ile kamuoyu ile paylaşıyoruz. İnşallah bir faydamız olur. Kırsal mahalle başvurusu yapılmalıdır. Bu köylerimizde yaşayan üreticilerimiz için büyük bir fırsattır. Bu Fırsat kaçırılmamalıdır. Evet bu yasal süreci yakından izleyen Tarım uzmanı Gazeteci Yazar Ali Ekber Yıldırım ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubu açıklamalarda bulunmuştur.

Ordu Valiliğimiz, Ordu büyükşehir belediye başkanlığımız ve ilçe belediye başkanlarımız, ziraat odası başkanlarımız bu konuda bilgi paylaşımı yapmalı ve kamuoyu aydınlatılmalıdır. Tarıma, hayvancılığa ve yöresel ürünlere önem veren, üreten, dönüşen ORDU muzda acaba kaç mahalle başvuruda bulunmuş ve kabul olmuştur. Açıklanması gerekir.

16 Ekim 2020’de Resmî Gazete ’de yayımlanan bir kanunla mahalleye dönüştürülen köy ve beldelere kırsal mahalle statüsü verilmesinin önü açıldı. Yeni düzenlemeyle kırsal mahalle statüsü kazanacak yerleşim birimlerinde gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve arazilerle mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaf olacak. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanacak. Bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlar kalkacak, diğer vergi, harç ve harcamalara katılım payı yüzde 50 indirimli uygulanacak. İçme ve kullanma suları için alınacak ücretler en düşük tarifenin konutlarda yüzde 25’ini, işyerlerinde yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde belirlenecek.

Yeni düzenleme mahalleye dönüştürülen köylerin kırsal mahalle statüsü kazanması için bağlı bulunduğu belediyeye resmi başvuruda bulunmasını gerektiriyor. Bu başvurunun önce ilçe belediye meclisinde daha sonra da büyükşehir belediye meclisinde kabul edilmesi gerekiyor.

Yasa’da başvuru için belirlenen bir süre olmayıp, 7254 Sayılı Torba Yasa’nın 13. maddesine göre, ilçe belediyesine başvuru yapılması gerekiyor. Kırsal mahalle statüsü alındığında Belediyeler hizmet götürmeye devam edecek. Kırsal mahallelerin muhatabı yine belediye olacak. Belediyeler hizmetlerini sürdüreceklerdir. Yasa ile köy ve beldeler mahalleye dönüştürülerek tarıma, kırsala büyük zarar verildiği herkesçe kabul edilmiş ve yasa yeniden düzenleme yapılarak “kırsal mahalle” statüsü ile yeniden üretime geçilerek köylü çiftçimiz kazanacak, ülkemiz kalkınacaktır.

Yeni yasa ile yapılan düzenlemede açıklık getirilmesi gerekenler ve özellikle de yaşanılan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için; Köyüne ev yapmak isteyenlere (arazisinin %10 unu geçmemek ve en fazla 2,5 kat olması şartıyla)ilçe belediyelerinden alacakları tip projeler ile kolayca müsaade edilmeli, bölgemizde çoğu araziler dededen kalma çok hisseli olup hissedarları bir araya getirmek mümkün olmadığından en azından % 50 muvafakat ile çözülmeli. Herkes istediği gibi evini yapabilmeli hatta temel hafriyat desteği sağlanmalı. İnşaat yapımında teknikerlere yapı denetleme şantiye şefliği, kontrollüğü verilmeli. Kısacası köye dönüş kolaylaştırılmalı, tarım ve hayvancılık desteklenmelidir. Ve köy gurupları oluşturularak her bölgeye ziraat ve veteriner sağlık teknikerleri görevlendirilmelidir. Kırsal Mahalleye dönme kararları gelir kaybı gerekçesiyle belediyeler tarafından sıcak bakılmamaktadır. Kanun çıkmasına rağmen bölgemizde Kırsal Mahalleye dönüştürülen tek bir yerleşim biriminin olmamasındaki ana neden de belediyeler tarafından öngörülen gelir kaybı oluşturmaktadır.

Devlet olarak Kırsal Mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinden kaynaklı belediye gelir kayıplarının Hazine tarafından ilgili belediye bütçelerine aktarılması, kanun değişikliğinin amacına ulaşmasında ve kararların etkin bir şekilde alınmasında çok önemlidir. Gerçekten bir Ülke kalkınacak ise tarım ile teknoloji ile üretim ile kalkınacaktır. 2021 yılı Ülkemiz için, tarım için, teknikerler için atılım ve kalkınma yılı olacaktır. Devlet olarak kendi üniversitelerinde yetiştirilen, sağlıktan gıdaya, tarım ziraat, makineden inşaata, elektrikten bilgisayara 160 farklı branş ’ta toplumun her kesimini ilgilendiren 4 milyon nitelikli teknik eleman potansiyeli harekete geçirilmelidir.

Aradan geçen 9 yıl sonra Şimdi, “kırsal mahalle” ile vergi, harç ve su konusunda bazı indirimler getiriliyor. Evet; Kırsalda yerleşim ve üretimin teşvik edilmesi için Muhtarlarımıza tarihi bir görev düşüyor. Muhtarlarımızın kırsal mahalle için başvuru yapmaları gerektiğine inanıyoruz. Dahası başvuru olmaksızın tüm belde ve köylerimizin yeniden kırsal mahalle statüsüne dönüştürülmesini ön görüyoruz. Köylü kalkınmadıkça, üretim olmadıkça kalkınma olmaz. Nasırlı ellerin hakkı verilmelidir. Her daim vatandaşın, üreticinin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu olumlu yasa düzenlemesi ile ilgili çıkabilecek sorunları çözeceğinden emin olup Sayın Cumhurbaşkanımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Memleket İsterim, Ne Zengin Fakir, Ne Sen Ben Farkı olsun, herkesin işi aşı evi barkı, sofrasında sıcacık çorbası olsun diyerek tüm hemşerilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. ”dedi.

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-