Ünye Net Haber/Çakır Medya/Çakır Tv

MALİ MÜŞAVİRLER GERÇEK BİR TATİL İSTİYOR

MALİ MÜŞAVİRLER GERÇEK BİR TATİL İSTİYOR
02 Temmuz 2020 - 13:43

2007 Yılından İtibaren Yürürlükte Olmakla Birlikte Hiç Bir Mali Müşavirin Yapamadığı, Yani Kadük MALİ TATİL Yasasının Meslektaşlarımız İçin Amacına Uygun Bir Şekilde Yeniden Düzenlenmesini Gerçek Bir Tatil İSTİYORUZ…

Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır BAŞ yaptığı açıklamada, ‘Korona virüs salgınında bile çalışan bir mesleği icra ediyoruz. Sokağa çıkma yasaklarından muaf tutularak bürolarımızda işlerimize sağlığımızı riske ederek çalışmaya devam ettik. Meslek camiası olarak mevcut haliyle mali tatilden gerçek anlamda faydalanamıyoruz ve normal zamanda yaptığımız işleri beyan sürelerinde uzama olmadığı için tatil içerisinde de yapmaya devam ediyoruz. Gerçek anlamda faydalı bir mali tatil olabilmesi için temmuz ayında verilmesi gereken beyanname bildirimlerinin yani Haziran dönemi ile birlikte temmuz dönemine ait olan beyannamelerin ağustos ayında verilmesi gerekmektedir. Böylece ismiyle içeriği uyumlu daha yaşanılabilir bir şekle sahip mali tatil sağlanacaktır. Mali Müşavirlerin beklentisi mali tatilin gerçek anlamda uygulanabilir olmasıdır. Meslek mensuplarının dinlenebilmeleri, ailelerine vakit ayırabilmeleri için mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir. Ancak bu durumda bir tatilden bahsedebiliriz. Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz’da başlayıp 20 Temmuz’da sona erecek.

27.01.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6661 Kanun İle Mali tatil kanununda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile;

1-) Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi mali tatil kapsamından çıkartılmıştır. Mali tatilin uygulanacağı tarihler değiştirilmiştir. 

Mali tatilin uygulanacağı tarihler:

Yasanın 1’inci maddesine göre, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanmaktadır.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacak.

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacak.

 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, son günü mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.

  1. Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri:

Mali tatil kapsamındaki beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren BEŞ gün uzayacaktır.

Buna göre 2020 yılı için, mali tatil 01 Temmuz 2020 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2020 tarihinde sona ereceğinden, mali tatil kapsamında olan beyannamelerin verilme sürelerinin son günü 27 Temmuz 2020 tarihi olacaktır.

Ayrıca 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3’üncü maddesine göre mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Mart 2020- Nisan 2020 ve Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin Katma Değer Vergisi ve Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannameleri ile Ba ve Bs Formlarının verilmesi ve Ocak 2020, Şubat 2020, Mart 2020 dönemlerine ilişkin Elektronik Defter Beratları”nın Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi tarihi 27 Temmuz 2020’dir.

Bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 27 Temmuz 2020 olacaktır.

a)-Muhasebe kayıt süreleri :

Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesinde muamelelerin defterlere kayıt zamanı belirlenmiş bulunmaktadır.

Söz konusu maddeye göre muamelelerin, defterlere işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve açıklığını bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi gerekmekte olup, bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi uygun değildir.

Muamelelerin muhasebe fişlerine kaydedilmesi ve defterlere kayıtların bu fişler üzerinden yapılması halinde ise muamelelerin fişlere kaydedilmesi, defterlere kaydedilmesi hükmündedir. Bu durumda, muhasebe fişlerinde yer alan muamelelerin esas defterlere en geç 45 gün içinde işlenmesi gerekmektedir.

Söz konusu kayıt sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

b)-Bildirme süreleri : 

Bildirmeler, Vergi Usul Kanununun 153 ila 170 inci maddeleri arasında düzenlenmiş ve Kanunun 168 inci maddesinde de bildirmelerin hangi süreler içinde yapılacağı belirlenmiştir.

Bildirim sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

c)-Dava açma süreleri :

İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma süresi, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir 

 Sonuç olarak, 

1-   5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (8) numaralı fıkrasında, “Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

2- 6661 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik uyarınca, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta  muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi mali tatil kapsamından çıkartılmıştır.

3- Mali tatil kapsamındaki beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren BEŞ gün uzayacaktır. Buna göre 2020 yılı için, mali tatil 01 Temmuz 2020 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2020 tarihinde sona ereceğinden, mali tatil kapsamında olan beyannamelerin verilme sürelerinin son günü 27 Temmuz 2020 tarihi olacaktır. Bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 27 Temmuz 2020 olacaktır. 

4-   Uzlaşma talep süreleri, tarhiyat öncesi ve sonrası bütün uzlaşmalar, vergi yargısında dava açma süresi, SGK işlemleri, vergi incelemeleri, defter ibrazı, aramalı vergi incelemeleri, yoklama işlemleri vb. ile ilgili işlemler 1-20 Temmuz tarihleri arasında Mali Tatil dolayısıyla süreler çalışmamaktadır.

5-  Öte yandan, bütün Türkiye çapında İstinaf Mahkemeleri 20 Temmuz itibari ile göreve başlamış olacaktır.

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-