Ünye Net Haber/Çakır Medya/Çakır Tv

KOBİ’LERE 6.000.000 TL’YE KADAR DESTEK MÜJDESİ

KOBİ’LERE 6.000.000 TL’YE KADAR DESTEK MÜJDESİ
13 Ocak 2021 - 16:03

Ordu  İl Tarım Müdürlüğü ve Ünye  İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Ordu Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan toplantıda Kırsal Kalkınma Yatırımları konusunda KOBİ’ler için tarımsal ürünlerinin işlenmesi-paketlenmesi-depolanması ile ilgili 6.000.000TL’ye kadar destek alabileceklerini açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına, hibeye esas proje tutarı üst limitinin yüzde 50’sine kadar hibe yoluyla destek verileceğinin müjdesini verdi.

Tarım Orman İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ünal Sevim, “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Kararla, 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 döneminde, kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişimi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı artırmak, gelirleri çoğaltmak ve farklılaştırmak amacıyla ihracata yönelik yatırımlar ve üretici örgütleri ile kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususlar düzenlendi” dedi.

Tarım Orman İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ünal Sevim “Buna göre, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar kapsamında, tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik olanlar, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, karar kapsamındaki tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları jeotermal ve biyogazdan ısı veya lisanssız elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden lisanssız elektrik üreten tesisler desteklenecek. Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar ile hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesine yönelik yatırımlara da destek verilecek. Kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları kapsamında ise aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği destek kapsamında olacak. Belirlenen yatırım konularının yeni olması, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik gerçekleştirilmesi, kapasite artırımı, modernizasyon veya teknoloji yenilenmesine yönelik yapılması gerekecek” diye konuştu.

Konu ile alakalı ayrıntılı bilgi şu şekilde verildi;

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması ve gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren tarıma dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı yatırımlarının desteklenmesine dair 2020/24 ve 2020/25 Nolu Tebliğler 21 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda;

Ekonomik yatırımlara yönelik;
1-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
2- Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
3- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımları (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
4- Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Pak. Ve Depolanması Yatırımı.
5- Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar olan:
a)Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
b)Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
c)Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları
d) Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)
e)Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları
f)Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları
g)Kanatlı Kesimhanesi Yatırımları hibe desteği kapsamında desteklenecektir.
Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları kapsamında ise:
-Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve        İşleme, Çelik Silo, Soğuk Depo, Örtü Altı Tarım, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi)
-Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,
-Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,
-El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler,
-İpek Böceği Yetiştiriciliği,
-Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
-Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları
-Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği desteklenecektir.
Yatırımlar için hibeye esas proje tutarının % 50’sine hibe desteği verilecek olup, hibeye esas yatırım üst limit tutarı Ekonomik yatırım konularında;
 Yeni tesisler için                                 : 3.000.000 TL.,
Tamamlama yatırımları                        :2.000.000 TL,
Kapasite Artırımı                                  :1.500.000 TL.,
Teknoloji Yen. ve Modernizasyon için : 1.500.000 TL.,
Proje başvurusu alt limiti ise   : 250.000 TL.’dir.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatımları için ise tüm yatırım konularına yönelik hibeye esas proje tutarının üst limiti 500.000 TL., alt sınır ise 20.000 TL.’dir.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bu güne kadar ilimizde 85 yatırımcıya 21.845.000,00 TL.hibe desteği verilmiş olup, devam etmekte olan 7 adet projenin tamamlanmasıyla birlikte toplam 92 adet projeye 24.109.000,00 TL. hibe desteği ile 1152 kişiye istihdam imkanı sağlanmış olacaktır.

Hibe desteği kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına yönelik olarak Tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara göre gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlanacak olan proje başvuruları Bakanlığımızca yayımlanan uygulama esasları ve satın alım prosedürüne uygun olarak yapılacaktır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Hibe desteklerinden yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler İl ve İlçe Müdürlüklerinden detaylı bilgi alabilecek ve bu bilgiler ışığında başvuru yapmak istediği konu hakkında projesini hazırlayıp www.tarimorman.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik ağ üzerinden başvurusunu yapacaktır.

Ekonomik yatırımlara yönelik başvurular 6 Mart 2021 tarihinde; Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları başvuruları ise 20 Şubat 2021 tarihinde sona erecektir. Başvuruların www.tarimorman.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik ağ üzerinden yapılması gerekmektedir.

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-