Ünye Net Haber/Çakır Medya/Çakır Tv

İMAR PLANINDA TEKRAR HATA YAPILMAMALI

İMAR PLANINDA TEKRAR HATA YAPILMAMALI
05 Şubat 2021 - 18:43

2016 Revizyon İmar Planın mahkeme tarafından iptal edilmesi üzerine hazırlanmaya başlanan yeni İmar Planı hakkında görüşlerini kamuoyuyla paylaşan Şehir Plancıları Odası Ordu Temsilcisi Birol Yılmaz, “Kentin en az 30-40 yıllık geleceğini şekillendirecek bu çalışmanın sağlıklı yürütülmesi gerek.  Aksi taktirde yeni iptal gerekçeleri oluşabilir ve böyle bir vebali hiç kimse ödeyemez.” dedi. 

ALTINORDU’NUN 30-40 YILINI ŞEKİLLENDİRECEK

Ordu Büyükşehir belediyesi tarafından, Altınordu Belediyesi imar planı revizyonu kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendiren Şehir Plancıları Odası İl Temsilcisi Birol Yılmaz, Altınordu Belediyesine ait nazım ve uygulama imar planlarının mahkeme kararı ile iptal edilmesinden dolayı plan hazırlama sürecinin aceleye getirildiğini belirterek, “Kentin en az 30-40 yıllık geleceğini şekillendirecek bu çalışmanın sağlıklı yürütülmesi gerek.  Aksi taktirde yeni iptal gerekçeleri oluşabilir ve böyle bir vebali hiç kimse ödeyemez.” diye konuştu.

NE YAPILMALI-NASIL YAPILMALI-NE YAPILMAMALI

Yılmaz, imar planının hazırlanma kriterlerini ve plandan beklentilerini maddeler halinde sıraladı: 

1-Altınordu Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptal gerekçelerinin tamamı ortadan kaldırılarak, yeni iptal gerekçeleri oluşturmadan plana itirazı minimumda tutacak, kamuoyu desteğini alacak katılımcı biçimde yeni imar planı hazırlanmalıdır. 

2-Üst ölçekli planlara muhakkak riayet edilmeli, değişmesi gereken kısımlar revizyon öncesinde değiştirilerek alt ölçekli planlar hazırlanmalıdır. 

3-2016 revizyonunda tahribata uğrayan yerleşik alanlardaki sosyal ve teknik altyapı alanları mevzuatların elverdiği ölçüde eski haline getirilmelidir. 

4-Özel proje alanlarının tamamı iptal edilerek açık ve net yapılaşma fonksiyon ve koşulları ile tanımlanmalıdır. 

5-Kamuya kazandırılması gereken özellikle yeşil alanlar başta olmak üzere sosyal ve teknik altyapı alanları yeni planda muhafaza edilmelidir.  

6-Mevzuatlara ve vicdanlara uygun olarak kazanılmış, planın geçmişinden gelen imar hakları korunmalıdır.  

7-Yapılaşma koşulları ada veya parsel bazında ayrıcalıklı planlanmamalı, yapılaşma koşulları bütüncül olmalıdır.  

8-Turizm yatırımları için konuttan arındırılmış turizm bölgeleri oluşturulmalı, turizm yatırımlarını teşvik edici plan kararları getirilmelidir.  

9-Yerinde kentsel dönüşümü özendirici Kentsel dönüşümü teşvik edici plan kararları getirilmelidir. 

10-Uygulama imar planı plan notları tereddüde meydan vermeyecek açıklıkta ve sadeleştirilmiş biçimde hazırlanmalı, Yasa ve yönetmeliklerle verilen yapılaşma hakları plan notları ile geri alınmamalı, parseldeki yapılaşma şartları bağlayıcı olmalı,  alternatifler oluşturularak hülle yolları açılmamalıdır.   

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-