Ünye Net Haber/Çakır Medya/Çakır Tv

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, YAZ MEVSİMİ TRAFİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN GENELGE YAYINLADI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, YAZ MEVSİMİ TRAFİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN GENELGE YAYINLADI
21 Mayıs 2020 - 11:55

İçişleri Bakanlığınca Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri konulu genelge yayınlandı.

İçişleri Bakanı Süleymen Soylu’nun imzasıyla 81 İl Valiliğine gönderile genelge ile, koronavirüs (civid-19) salgınının/bulaşının yayılım hızının kontrolüne yönelik tedbirler ile yaz mevsimi trafik tedbirlerine yönelik hususlarla ilgili tedbirlerin titizlikle planlanıp uygulanması, özellikle ‘yaya önceliği/güvenliği’ kapsamındaki faaliyetlerin başta mülki idare amirleri, il/ilçe emniyet müdürü/amiri, il/ilçe jandarma komutanları olmak üzere görevli ve yetkili sıralı amirlerce takip edilmesi, yapılacak eğitim, bilgilendirme faaliyetleri ile denetimlerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve bunlara ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

 İçişleri Bakanlığının “Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri”ne ilişkin genelgesinin tam metni ise şöyle;  

“Denetimlerin artmasıyla trafik kazası sonucu meydana gelen can kayıplarında azalma olduğu, denetimlerin azaldığı dönemlerde ise can kayıplarının arttığı bilinmektedir. Denetim ve can kaybı arasında ters orantılı bir ilişki bulunduğu gerçeğinden hareketle; trafik ekiplerinin özellikle şehirlerarası karayollarında ve şehir içi ana güzergâhlarda ekip ve yaya olarak görünür olması ve mümkün olduğunca trafik denetimine dönük faaliyet göstermeleri son derece önem arz etmektedir.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi için kısa vadede yapılacaklarla ilgili bir sistem yaklaşımı geliştirilerek “Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi” 12 Eylül 2017 tarihinde uygulamaya konulmuştur. Politika Belgesiyle, trafik kazası nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi, kaza nedeniyle yaşanmakta olan manevi kayıplar yanında sosyoekonomik kayıpların da ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

Bu doğrultuda, polis ve jandarma trafik birimlerinin bir plan dâhilinde denetimler yapmaları ve kural ihlali yapsın veya yapmasın, sürücüleri karayolu üzerinde durdurarak yüz yüze temas etmeleri ve iyi iletişim kurmaları, sürücü davranışını değiştirme yöntemlerinin başında gelmektedir ki, ancak bu sayede ortak karayolu güvenliği bilinci oluşturabileceği değerlendirilmektedir. 

Ancak geçmiş yıllardan farklı olarak 1 Haziran -1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak 2020 yılı Yaz Trafik Tedbirlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından risk oluşturan Koronavirüs (Covid19) salgınına karşı Bakanlığımız tarafından alınan tedbirler doğrultusunda salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutmaya yönelik trafik tedbirleri ile salgının/bulaşın yayılım hızının azalmasıyla birlikte normal hayata

geçişe yönelik hareket tarzının bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir.

A- KORONAVİRÜS (COVİD19) SALGINININ/BULAŞININ YAYILIM HIZININ KONTROLÜNE YÖNELİK OLARAK;

1. Sosyal izolasyonu temine yönelik alınan tedbirlerin bir sonucu olarak şehir içi ana güzergahlarda ve şehirlerarası karayollarında seyreden araç sayısının azalmasının ortalama hızların yükselmesine sebep olabileceği göz önünde bulundurularak; hız kontrolleri başta olmak üzere emniyet kemeri takma, cep telefonu kullanmama, yaya geçitlerinde yayalara yol verme, şerit kullanma, hatalı dönüşler gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir trafik denetimlerine ağırlık verilmesi, denetimlerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi,

2. Şehirlerarası toplu ulaşımın usul ve esaslarının belirlendiği 28.03.2020 tarihli ve 6009

sayılı Genelge kapsamında gerekli hassasiyetin gösterilmesi, 

3. Giriş çıkış kısıtlaması getirilen illerde kısıtlamaya yönelik tedbirlerin hassasiyetle uygulanması,

4. Seyahat izin belgelerine yönelik gerekli kontrollerin yapılması,

5. Şehir içi ve şehir dışı ulaşımda toplu taşıma araçlarına/otobüslere getirilen %50 doluluk kriteri ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların titizlikle takip edilmesi,

B- YAZ MEVSİMİ TRAFİK TEDBİRLERİNE YÖNELİK OLARAK;

1. Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi’nde yer alan hususlardan hayata geçirilmiş

etkinlik/faaliyetlere il trafik birimlerince gerekli özen ve kararlılığın gösterilmesi,

2. Trafik polis ekipleri ile jandarma trafik timlerince müşterek yürütülen ve eş zamanlı yapılan uygulamalarla aynı anda şehir içi, şehirlerarası ve köy yollarında çok sayıda araç ve sürücünün denetlenmesine yönelik uygulamanın devamlılığının sağlanması, ülke ve il genelinde polis ve jandarma trafik birimlerinin imkân ve kabiliyetlerinin zaman zaman belirli trafik denetim amaçlarına yönelik (özellikle şehirlerarası yollarda) olarak birleştirilmesi, yol kullanıcılarının sürekli, etkili ve yoğun şekilde denetlenmeleri konusunda gerektiğinde ihtiyari olarak kurulacak “Karma Ekipler” aracılığıyla çok sayıda taşıt ve sürücünün denetlenmesinin hedeflenmesi,

3. Trafik ekiplerinin, özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu”nun geliştirilmesine yönelik olarak GÖRÜNÜR olmalarının sağlanması, ayrıca yine bu amaca yönelik olarak hafta sonları idari birimlere ait resmi görev araçları, personeliyle birlikte önem arz eden kesim/noktalarda sabit ve seyir halinde görevlendirilme yapılması,

4. Koronavirüs (Covid19) salgınının/bulaşının yayılım hızının kontrol altına alınması/etkisinin azalması ile birlikte tatil sezonunda özel taşıtlarla yapılan “seyahatlerin süresi ve mesafesinin artacağı” dikkate alınarak, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarındaki olası kazaların en aza indirilmesine yönelik, tüm yolcu ve sürücülere trafik denetimlerinin etkili bir şekilde hissettirilmek suretiyle, vatandaşlarımızın güven duygusunun pekiştirilmesi, ortak trafik güvenliği bilinci oluşturulmasına çaba gösterilmesi, yapılan

yoğun denetimler ile trafik kontrol noktalarında sosyal mesafeye dikkat edilerek yüz yüze iletişim kurulması, “dikkat dağınıklığı veya uykusuzluk hali” bulunan sürücülerin dinlendirilmesinin sağlanması,

5. Koronavirüs (Covid19) salgınının/bulaşının yayılım hızının kontrol altına alınması/etkisinin azalması ile birlikte şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığının yanı sıra tarifesiz yolcu taşımacılığı (TUR taşımacılığı) olarak tabir edilen ve bireysel veya sivil toplum örgütleri, dernekler, tur şirketleri tarafından organize edilen gezi, tur, sportif ve kültürel faaliyetlere yönelik taşımacılıkta önemli bir artış olabileceğinin dikkate alınması, bu faaliyetleri yürüten araçlara yönelik “Etkin, Yoğun ve Sürekli” trafik denetimlerinin kesintisiz planlanarak uygulanması,

6. Ülke genelinde yolcu otobüslerinin karışmış olduğu, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının günün 02.00 – 08.00 saatleri arasında daha yoğun meydana geldiği, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavetin kaza riskini daha fazla artırması nedeniyle özellikle 05.00 – 07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilmesi, gerekli kontroller ile bilgilendirmelerin yapılması,

7. Takoğraf kullanması zorunlu olan taşıtların şoförlerinin karıştıkları kazalarda, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği ile araç kullanma sürelerinin önemli etkisi olduğu, takoğrafların denetlenmesi amacıyla yapılan yol üzeri kontroller ile terminal çıkış, varış ve ara istasyonlarında gerekli denetlemelerin yapılması, şoförlerin sürekli ve toplam süre ile hız ihlalinin tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılması, sürekli veya toplam süre ihlali tespit edilen şoförlerin sefere çıkmalarının önlenmesi ve bu durumdan yolcuların da haberdar edilmelerinin sağlanması, şoför kimlik bilgileri ile takoğraftaki kartın bilgilerin karşılaştırılarak, her ikisinin de aynı kişi olmasının sağlanması, 

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı “yol kenarı denetim istasyonlarında” bulunan personel vasıtasıyla ağır taşıtlar üzerinde takoğraf uygulamaları ve denetlemelere ağırlık verilmesi,

8. Emniyet kemeri kullanımı ile ilgili denetimlere özel önem verilmesi, emniyet kemeri

kullanılmasının trafik kazalarındaki hayati önemine ilişkin inanç ve farkındalığı artırması amacıyla “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyası kapsamında eğitim ve denetim faaliyetlerinin bir arada yürütülmesi,

9. Trafik yoğunluğunun arttığı zamanlarda helikopter, drone ve İHA türü hava

taşıtlarından trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde yararlanılması,

10. Otogarlarda, otobüs şoförleri ve yolcuların emniyet kemeri kullanımı konusunda

bilgilendirilmesi,

11. 2019 yılında 45.742 motosiklet cinsi aracın ölümlü/yaralanmalı trafik kazasına karıştığı, 2018 yılına göre bu oranın % 2 azaldığı, azalışın sürdürülmesine yönelik olarak motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetlerinin bir arada yürütülmesi,

12. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde; karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin vb. uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmemesi, kısıtlama ve yasaklara uymaları konusunda Ziraat Odası Başkanlıkları ve diğer sivil toplum kuruluşlarında bilgilendirme çalışmaları yapılarak yerel/ulusal medya ile paylaşılması,

13. Tarım işçilerinin yolculuklarının daha güvenli yapılabilmesi amacıyla 19.04.2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/6 sayılı mülga Başbakanlık Genelgesi uyarınca, göç alan ve veren yerler arasında trafik denetimlerinin artırılması, araç ve yol güvenliğinin gerektirdiği kontrollerin hassasiyetle ve sıklıkla yapılarak gerekli bütün tedbirlerin alınmasının sağlanması, münhasıran mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00 – 06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmemesi, özellikle ara yollarda da denetimlerin planlanması, 

Tarım araçlarının denetimlerinde; çiftçilerin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak ve hasat edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesi yönünde tedbirlerin alınması,

14. Özellikle turizm bölgelerinde yaşanan geçici hareketli nüfus ve buna bağlı araç yoğunluğunun artacağı da dikkate alındığında parklanma sorunları yaşanmaması için yerel yönetimlerce politikaların oluşturulması ve bu politikaların kararlılıkla uygulanmasının sağlanması,

15. 2019 yılında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının %18’inin yayaya çarpma şeklinde

gerçekleştiği, hastane ölümleri dahil toplam ölümlerin ise % 23,2’sinin yaya olduğu göz önünde bulundurularak, bu kazaların yer, gün, saat, hava ve yol koşulları, oluş şekilleri ile yaya ve sürücü kusurlarının analiz edilmesi, kaza noktalarında gerekli revizyon ve güvenlik artırıcı önlemlerin uygulanmasının sağlanması, bu noktalardaki taşıt/yaya çarpışmaları sonlanıncaya kadar konunun UKOME/İl Trafik Komisyonu gündemine alınması, uzman kişilerden oluşan çalışma grupları kurularak önerilerin raporlaştırılması,

16. 26.10.2018 tarihinde 2918 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesinde yapılan değişiklikle sürücülere “görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını verme” hükmü uyarınca 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” olarak ilan edilmiş ve sürücülerin ışıksız yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak suretiyle yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla karayolu üzerine yaya önceliğine vurgu yapan “önce yaya” görselinin

araçların yaklaşım yönünde, tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine çizilmesi, görünürlüğü azalan işaretlemelerin yenilenmesi ile birlikte trafik güvenliğini sağlamak adına sürücülere ve yayalara konunun sürekli ve ısrarla takip edildiğini göstermek amacıyla 2020 yılında da yaya önceliği/güvenliği kapsamındaki çalışmaların aynı kararlılıkla devam ettirilmesi,

Bu kapsamda, yaya önceliği/güvenliğiyle ilgili tüm illerimizce üst düzeyde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla oluşturulan “Yaşam Tüneli” bulunan illerimizde, bu alanlarda taşıt sürücülerine/yolculara; yaya önceliği/güvenliği ile birlikte, cep telefonu kullanımı ve hızlı araç kullanmanın dikkat ve algıyı azaltarak yayaların geç farkedilmesine veya farkedilmemesine neden olduğundan bahisle kısa video/slayt gösterimleri yapılması, eğitim çadırlarının etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması,

Sürücü ve yolcularda trafik bilinci oluşturularak trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının

geliştirilmesi için eğitimlerde başta yaya önceliği/güvenliği olmak üzere cep telefonu, hız ve emniyet kemeri kullanımı konularına ağırlık verilmesi ve EGM-Trafik Başkanlığı Polnet sayfasında yer alan yaya güvenliği filmlerinin eğitimlerde gösterilmesi, en fazla sayıda yol kullanıcısına ulaşılması için gerekli tedbirlerin alınması,

17. İllerimizce “Aylık Çalışma Programı” hazırlanırken yaya/okul geçitlerinde ihbarlı/sabit denetimlerin planlanarak etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması,

18. Eğitim ve iletişim kampanyalarıyla, tüm yol kullanıcılarında ortak trafik güvenliği bilinci

oluşturulması amacıyla, eğitim ve iletişim biliminin tüm olanakları seferber edilerek, üniversitelerin ilgili birimleri, mahalli görsel ve yazılı medyadan olabildiğince yararlanılacak, KGYS, EDS ve PTS gibi görüntü kayıt sistemlerinden elde edilen kaza görüntülerinin, kişi/araç isim ve plakaları görünmeyecek şekilde, sosyal medya/yazılı ve görsel medyadan en üst düzeyde yararlanılarak kamuoyuyla paylaşılmasının sağlanması, paylaşımlar sırasında doğru davranışların da açıklanması, kazaların nedenleri, oluş şekilleri ve sürücü/yaya kusurlarının yorumlanması, açıklanacak, görüntülerin bir eğitim materyali

olmasının sağlanması,

19. Yolcu ve eşya taşımacılığı sektöründe aktif olarak yer alan, başta okul servis araçları, taşımalı eğitim servis araçları ile toplu taşıma araçlarının şoförleri olmak üzere eğitimlerin planlanması, eğitimlerin etkili, yoğun ve sürekli şekilde uygulanması, eğitimlerde üniversiteler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğiticileri, MTSK usta öğreticileri, polis ve jandarma trafik personeli, alan uzmanları, Belediyeler, Karayolları Genel Müdürlüğü ile STK ve mühendis odalarının bu alanda deneyimi olan personelinin konuşmacı olarak katılımlarının sağlanması,

20. Koronavirüs (Covid19) salgını kapsamında il durumu göz önünde bulundurularak kamu çalışanlarına yönelik düzenlenecek seminer, konferans ve panellerde “güvenli sürücülük ve yol güvenliği” ile “yaya önceliği/güvenliği” konusunda bilgilendirilmelerinin yapılması,

21. Trafik denetimleri ve sonuçları konusunda sosyal, yazılı ve görsel medyadan en üst düzeyde yararlanılması, ortak karayolu bilincinin oluşturulmasına gayret gösterilmesi,

22. 30.10.2019 tarihli ve 18633 sayılı Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretlerinin Kullanılmasına İlişkin

Kullanımına İlişkin Uygulama Talimatı doğrultusunda konunun titizlikle takip edilmesi, denetimlerin sürekli uygulanması ve kurala uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması,

23. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşlarının Eskort Hizmetleri Yönetmeliğine riayet

edilmesi, yol ve geçiş güvenliği gibi gerekçelerle, denetim personelinin ve ekip araçlarının görev bölgelerinden uzaklaşmaları ve planlı denetimlerin zaafa uğramasına müsaade edilmemesi, 

Vatandaşlarımızın, düzenli ve güvenli bir trafik ortamı içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla, yukarıdaki sayılan hususlarla ilgili tedbirlerin titizlikle alınıp uygulanması, özellikle “yaya önceliği/güvenliği” kapsamındaki faaliyetlerin valiler ve kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilmesi, yapılacak eğitim, bilgilendirme faaliyetleri ile denetimlerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve bunlara ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.”

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-