Ünye Net Haber/Çakır Medya/Çakır Tv

“Hizmetler ücretlendirilemez”

“Hizmetler ücretlendirilemez”
10 Ocak 2020 - 15:11

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin “katık atık aktarma ve bertaraf hizmetinin ücretlendirilmesi projenin iptali için dilekçe kampanyası başlatıldı.

Ordu’da çeşitli parti, sendika, dernek üyeleri Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde toplanıp yaptıkları basın açıklması sonrası sırayla dilekçelerinievrak kayıta teslim ettiler. Basın açıklmasını Ordu Çevre Derneği Denetleme Kurulu Başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Avukat Haluk Türkmen yaptı.

Türkmen şunları söyledi: “Büyükşehir Belediye Başkanlığınıza bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Atık Yönetimi ve Tesisler Şubesi Müdürlüğünüzce hazırlanan “2020 yılı evsel katı atık aktarma ve bertaraf bedeli tam maliyet hesap raporu” sitenizde yayınlanmış ve 13.01.2020 tarihine kadar da görüş ve önerilerimizin bildirilmesi istenmektedir. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki; 27.10.2010 tarihli ve 27742 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin 23.maddesinin 2 bendinde “…katı atık idarelerince hazırlanan raporlar yerel gazeteler ve/veya diğer haber alma kaynakları kullanılarak duyurulur” denilmekte olup, bu düzenlemenin aksine sadece sitenizde yayınlanmış olması yasal eksikliktir. Zira anılan eksik uygulama ile halkın bilgilenme, gerektiğinde önerme ve itiraz haklarının kullanılması engellenmektedir. Bu eksiklik ivedilikle tamamlanmalıdır.

Devlet halk için var

Her ne kadar yasal düzenlemeler böylesi bir gelir kaynağını belediyeler için olanaklı hale getirmişse de, sosyal belediyecilik anlayışı gereği, belediyelerin diğer kaynakları ve yine bize hizmet edilsin denilerek alınan genel gelir vergilerimizden belediyelerin aldığı paylar bu tür hizmetlerin verilmesi için alınmaktadır. Belediyeleri bir özel şirket gibi görüp, kar – zarar hesabı yöntemi ile hizmet verileceğini kabul edebilmemiz olanaklı değildir. Sosyal devletin vazgeçilmek ilkesi “devlet vatandaş için vardır”. Bir kamu kurumu olan ve yine halkının seçimi ve onayı ile hizmete talip olma   özelliğine sahip belediyelerimizin bu ilkeyi tersine çevirmesini, yani “vatandaş devlet için vardır” dönüşmesi kabul edilemez.

Hizmet paralı olmamalı

Genelde böylesi bir gelir kalemini ve yine faturanın biz vatandaşa kesilmesini kabul etmemekle birlikte, anılan hesap raporundaki birkaç yanlışı da dile getirmek isteriz. Hesaplanan gider kalemlerinde hesaplanan miktardan Çevre Temizlik Vergisi Büyükşehir payı düşüldükten sonra net gider belirlenmiştir. Bütün Ordu İline mahsus hesap raporundan, neden ilçe belediyelerince toplanan çevre temizlik vergileri düşülmemektedir. Evsel katı atık aktarma ve bertaraf bedeli alındığında, çevre temizlik vergisi de alınmaya (ilçe belediyelerince de) devam mı edecektir? Belli değildir, açıklanmaya muhtaçtır. Çalışan personel gideri olarak (43 personele ilişkin) 3.006.720,64-TL. belirlenmiştir. Kamu kurum (Belediye) çalışanlarının özel şirket mantığı ile ücretlerinin vatandaşa ödettirilmesi kabul edilebilir nitelikte değildir.

Proje iptal edilmeli

Abone türüne göre değişken ve sabit tarife türü planlamasındaki belirsizlik, yani hangi tarife türünün uygulanacağı belli olmadığı gibi, sabit tarifede genelleme ile atık miktarının belirlendiği ve ücretlendirildiği, değişken tarifede de su tüketimi ortalama hesabına göre ücretlendirildiği anlaşılmakta olup, az kirletenden az, çok kirletenden çok prensibi devre dışı bırakılarak, herkesten eşit oranda ücret alınması yoluna gidilerek, eşitsizlik oluşturulmuştur.

Öz olarak, sosyal devlet anlayışı ile taban tabana zıt “katı atık aktarma ve bertaraf bedeli” olarak tahsil edilmek istenilen uygulamanın iptal edilmesini istiyoruz.”

<
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-