Ünye Net Haber/Çakır Medya/Çakır Tv

BALIKÇI DESTEKLERİ BELLİ OLDU

BALIKÇI DESTEKLERİ BELLİ OLDU
11 Kasım 2019 - 23:19

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı11.11.2019 / GÖSTERİM SAYSI : 18 / ARŞİV
23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği, deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak Destekleme Tebliği (Tebliğ No:2019/47) 8 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır.
(1) Bu Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBÎS)’nde kayıtlı, bu Tebliğin yayımlandığı tarihte geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile iç sulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsar
(2) Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 22 Kasım 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği İl/ilçe Müdürlüklerine Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinden Yararlanacaklar İçin Dilekçe ve ekleriyle, şahsen müracaat eder.
(3) Müracaat dilekçesinin ekinde;
Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere, gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye ait muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi,
Balıkçı gemisi sahibi tarafından balıkçı gemisine ait doğru ve güncel verilerle doldurulmuş Geleneksel Balıkçılık Destekleme Anket Formu, İl/İlçe Müdürlüğüne sunulur.
(4) Bakanlıkça hazırlanan anket sorularından kendi faaliyet alanı ile ilgili olanları cevaplamayan balıkçı gemi sahipleri destekleme ödemesinden yararlanamaz.
(5) Destekleme için balıkçı gemisinin bu Tebliğin yayımlandığı tarihteki sahibi/sahipleri veya bunlar adına yetkilisi müracaatta bulunur ve geminin o tarihteki SUBÎS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınır.
(6) Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müracaat eder.
Destekleme Kapsamında balıkçı gemilerine, gemi başına aşağıdaki miktarlarda destekleme ödemesi yapılacaktır.
0-4,99 (metre) :750 TL
5-7,99 (metre): 1000TL
8-9,99 (metre):1.250 TL

<
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-